GIÁO DỤC HIỆN ĐẠI

CỘNG ĐỒNG GIÁO VIÊN

Dạy học phát triển năng lực phải chăng chỉ là sự tái chế lại một chính sách đã thất bại?

Dạy học phát triển năng lực (CBE) gắn liền với việc cá nhân hóa quá trình dạy học đang nổi lên như là một hiện tượng mới trong giáo dục. Nhưng đối với những người đã sống và đắm chìm với sự phát triển của giáo dục trong một vài thập kỷ gần…

SẢN PHẨM

DOWNLOAD

Fanpage dự án


GIỚI THIỆU

Newsletter