GIÁO DỤC HIỆN ĐẠI

CỘNG ĐỒNG GIÁO VIÊN

Mỗi loại trường một phong cách giảng dạy – làm sao để tìm được môi trường làm việc phù hợp?

Nhưng có một vấn đề ở trường công khiến bạn cần phải cân nhắc, đó là sự phức tạp trong các mối quan hệ. Không nghi ngờ gì nữa, bạn là “ma mới” và có thể bị “bắt nạt” một cách dễ dàng. Bạn như một sinh linh yếu ớt trước muôn vàn tai bay vạ…

SẢN PHẨM

DOWNLOAD