GIÁO DỤC HIỆN ĐẠI

CỘNG ĐỒNG GIÁO VIÊN

Đừng làm cho giáo viên cảm thấy tội lỗi khi yêu cầu được trả lương cao hơn cho công việc họ đang làm

“Mỗi ngày, tôi phải làm việc ít nhất  10,5 giờ ở trường, khi trở về nhà tôi cảm thấy đã quá mệt và không có đủ năng lượng để chơi với con hay cùng chúng học bài. Tôi chỉ làm một công việc đơn giản là hỏi con mình những câu hỏi vô nghĩa như…

Đừng làm cho giáo viên cảm thấy tội lỗi khi yêu cầu được trả lương cao hơn cho công việc họ đang làm

“Mỗi ngày, tôi phải làm việc ít nhất  10,5 giờ ở trường, khi trở về nhà tôi cảm thấy đã quá mệt và không có đủ năng lượng để chơi với con hay cùng chúng học bài. Tôi chỉ làm một công việc đơn giản là hỏi con mình những câu hỏi vô nghĩa như…

Làm thế nào để đối mặt với những khó khăn trong lớp học và công việc giảng dạy

Dạy học là một công việc khó khăn. Nhưng bạn có khả năng thay đổi, thích nghi và kiểm soát. Và nếu như một trường học không phù hợp với bạn, hãy nhớ rằng bạn luôn có thể tìm nơi khác. Đừng để những tác động bên ngoài ảnh hưởng tiêu cực đến…

SẢN PHẨM

DOWNLOAD