Browsing Tag

A-level

Statistics 2

Tên tài liệu Statistics 2 Nhà xuất bản Cambridge Độ dày 178 trang Tác giả Steve Dobbs và Jane Miller Nội dung Cuốn sách này là một phần trong bộ giáo trình bao gồm các môn học dùng cho học sinh và giáo viên…

Physics Revision Guide

Tên tài liệu Physics Revision Guide Nhà xuất bản Hodder education Độ dày 288 trang Tác giả Richard Woodside Nội dung Cuốn sách này là một phần trong bộ giáo trình bao gồm các môn học dùng cho học sinh và giáo…

Pure Further Mathematics

Tên tài liệu Pure Further Mathematics Nhà xuất bản Oxford Độ dày 347 trang Tác giả Brian and Mark Gaulter Nội dung Cuốn sách này là một phần trong bộ giáo trình bao gồm các môn học dùng cho học sinh và giáo…

Mechanics 1

Tên tài liệu Mechanics 1 Nhà xuất bản Cambridge Độ dày 205 trang Tác giả Douglas Quadling Nội dung Cuốn sách này là một phần trong bộ giáo trình bao gồm các môn học dùng cho học sinh và giáo viên trong quá…

Core Mathematics for A Level

Tên tài liệu Core Mathematics for A Level Nhà xuất bản Stanley Thornes Độ dày 435 trang Tác giả L.Bostock and S.Chandler Nội dung Cuốn sách này là một phần trong bộ giáo trình bao gồm các môn học dùng cho học…

Conputing

Tên tài liệu Computing Nhà xuất bản Cambridge Độ dày 446 trang Tác giả Chris Leadbetter, Roger Blackford and Tony Piper Nội dung Cuốn sách này là một phần trong bộ giáo trình bao gồm các môn học dùng cho học…

Cambridge International Biology

Tên tài liệu Cambridge International Biology Nhà xuất bản Hodder education Độ dày 258 trang Tác giả Mary Jones Nội dung Cuốn sách này là một phần trong bộ giáo trình bao gồm các môn học dùng cho học sinh và…