Browsing Tag

A-level

Statistics 2

Tên tài liệu Statistics 2Nhà xuất bản CambridgeĐộ dày 178 trangTác giả Steve Dobbs và Jane MillerNội dung Cuốn sách này là một phần trong bộ giáo trình bao gồm các môn học dùng cho học sinh và giáo viên…

Physics Revision Guide

Tên tài liệu Physics Revision GuideNhà xuất bản Hodder educationĐộ dày 288 trangTác giả Richard WoodsideNội dung Cuốn sách này là một phần trong bộ giáo trình bao gồm các môn học dùng cho học sinh và giáo…

Pure Further Mathematics

Tên tài liệu Pure Further MathematicsNhà xuất bản OxfordĐộ dày 347 trangTác giả Brian and Mark GaulterNội dung Cuốn sách này là một phần trong bộ giáo trình bao gồm các môn học dùng cho học sinh và giáo…

Mechanics 1

Tên tài liệu Mechanics 1Nhà xuất bản CambridgeĐộ dày 205 trangTác giả Douglas QuadlingNội dung Cuốn sách này là một phần trong bộ giáo trình bao gồm các môn học dùng cho học sinh và giáo viên trong quá…

Core Mathematics for A Level

Tên tài liệu Core Mathematics for A LevelNhà xuất bản Stanley ThornesĐộ dày 435 trangTác giả L.Bostock and S.ChandlerNội dung Cuốn sách này là một phần trong bộ giáo trình bao gồm các môn học dùng cho học…

Conputing

Tên tài liệu ComputingNhà xuất bản CambridgeĐộ dày 446 trangTác giả Chris Leadbetter, Roger Blackford and Tony PiperNội dung Cuốn sách này là một phần trong bộ giáo trình bao gồm các môn học dùng cho học…