Browsing Tag

giáo viên với nghề giáo

Đừng làm cho giáo viên cảm thấy tội lỗi khi yêu cầu được trả lương cao hơn cho công việc họ đang làm

“Mỗi ngày, tôi phải làm việc ít nhất  10,5 giờ ở trường, khi trở về nhà tôi cảm thấy đã quá mệt và không có đủ năng lượng để chơi với con hay cùng chúng học bài. Tôi chỉ làm một công việc đơn giản là hỏi con mình những câu hỏi vô nghĩa như…