Browsing Tag

Quản lý lớp học

Cách giúp giáo viên nhận diện đúng các vấn đề về hành vi của học sinh trong Quản lý lớp học

Việc mô tả và nhận diện vấn đề về hành vi như trên là điều vô cùng quan trọng. Hãy nhớ, cách làm của nó giống như nguyên tắc hoạt động của một chiếc camera, chỉ ghi lại và mô tả lại những gì đã xảy ra thật CHI TIẾT và CỤ THỂ, không DIỄN…