Browsing Tag

dạy học tích cực

6 câu hỏi học sinh có thể sử dụng để làm hướng dẫn cho việc học tập dựa trên nhu cầu

Các câu hỏi tạo ý tưởng cho học tập dựa trên nhu cầu Tôi sẽ học được gì? Những dự án cho phép bạn học những kĩ năng hoặc kiến thức mới Tôi sẽ tạo ra cái gì? là những dự án cho phép bạn sáng tạo và làm những sản phẩm mới hoặc cải tiến…

NỘI SAN GIÁO VIÊN HIỆU QUẢ – SỐ THÁNG 3/2019: TẠO ĐỘNG LỰC CHO HỌC SINH

“Có ba điều cần nhớ trong giáo dục. Điều đầu tiên là động lực học tập. Điều thứ hai là động lực học tập. Điều thứ ba vẫn là động lực học tập.” (cựu Bộ trưởng Bộ Giáo dục Mỹ Terrel Bell) Là những nhà giáo dục, chúng ta đều hiểu vai trò của…