Browsing Tag

Giáo viên hiệu quả

NỘI SAN GIÁO VIÊN HIỆU QUẢ – SỐ THÁNG 3/2019: TẠO ĐỘNG LỰC CHO HỌC SINH

“Có ba điều cần nhớ trong giáo dục. Điều đầu tiên là động lực học tập. Điều thứ hai là động lực học tập. Điều thứ ba vẫn là động lực học tập.” (cựu Bộ trưởng Bộ Giáo dục Mỹ Terrel Bell) Là những nhà giáo dục, chúng ta đều hiểu vai trò của…