Khóa học Đánh giá năng lực học sinh trong Dạy học phát triển năng lực

Ở góc độ trường học, việc xây dựng và hoàn thiện khung đánh giá năng lực học sinh trong từng môn học sẽ tạo nên sự minh bạch giữa các yếu tố của quá trình giảng dạy, giữa giáo viên – học sinh – phụ huynh và nhà trường. Khung đánh giá năng lực môn học sẽ giúp nhà trường xây dựng được chuẩn năng lực đầu ra. Nó cũng là cơ sở để giáo viên có thể đặt được mục tiêu cho bài học, xây dựng các hoạt động dạy học và đánh giá và đưa phản hồi cho học sinh, giúp cho phụ huynh hiểu được sự tiến bộ của con trong quá trình học tập (về phương diện kĩ năng/ năng lực)..

0 58
  1. GIỚI THIỆU KHÓA HỌC:

Hiện nay, việc áp dụng các phương pháp dạy học tích cực không còn quá khó khăn đối với mỗi thầy cô giáo, đặc biệt là đối với các giáo viên đang làm việc trong các trường song ngữ và quốc tế. Tuy nhiên, làm thế nào để có thể được đánh giá được hiệu quả của công việc giảng dạy? Làm thế nào để có thể đo đạc, lượng hóa được sự tiến bộ của học sinh về phương diện kĩ năng/ năng lực? Những năng lực nào cần hình thành ở học sinh? Minh chứng cho những năng lực đó là gì?

Ở góc độ trường học, việc xây dựng và hoàn thiện khung đánh giá năng lực học sinh trong từng môn học sẽ tạo nên sự minh bạch giữa các yếu tố của quá trình giảng dạy, giữa giáo viên – học sinh – phụ huynh và nhà trường. Khung đánh giá năng lực môn học sẽ giúp nhà trường xây dựng được chuẩn năng lực đầu ra. Nó cũng là cơ sở để giáo viên có thể đặt được mục tiêu cho bài học, xây dựng các hoạt động dạy học và đánh giá và đưa phản hồi cho học sinh, giúp cho phụ huynh hiểu được sự tiến bộ của con trong quá trình học tập (về phương diện kĩ năng/ năng lực)..

  1. MỤC TIÊU CỦA KHÓA HỌC:

– Hiểu bản chất khái niệm năng lực và đánh giá năng lực học sinh, phân biệt nó với các hình thức đánh giá truyền thống.

– Có thể xác định, gọi tên được các năng lực, kĩ năng chung và các năng lực đặc thù của từng bộ môn và minh chứng về các mức độ làm chủ các năng lực của học sinh.

– Thực hành các bước của việc đánh giá năng lực học sinh trên phạm vi một bài/ nhiệm vụ học tập và trên phạm vi môn học..

– Thiết kế được rubric đánh giá năng lực học sinh cho môn học của mình.

  1. NỘI DUNG KHÓA HỌC

Phần 1. Giới thiệu khóa học

Phần 2. Lý thuyết Năng lực và Đánh giá năng lực

Phần 3. Triển khai đánh giá năng lực

Phần 4. Các hoạt động follow-up trong năm học

4. THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

Giảng viên: ThS. Nguyễn Hữu Long – Dự án Đào tạo và hỗ trợ Giáo viên – Táo Giáo Dục

Email: [email protected]

Điện thoại: 0971067689

Website: https://taogiaoduc.vn/

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.