Browsing Tag

Đánh giá

Dạy để thi là sai?

Nhiều người trong số chúng ta sẽ đồng ý rằng việc dạy để thi đã trở thành một cụm từ gây phản cảm. Tôi cho rằng việc dạy để thi không phải là một điều hoàn toàn xấu, miễn là chúng ta đang làm điều đó một cách đúng đắn và vì những lý do đúng…