Browsing Tag

công nghệ thông tin

Làm thế nào để vận dụng phương pháp học tập xã hội và cảm xúc trong trường học?

Mọi trường học ở Hoa Kỳ, thậm chí, mọi trường học trên thế giới đều quan tâm đến sự phát triển xã hội – cảm xúc của học sinh. Một thời gian dài, khoảng cách giữa người lớn và trẻ em không thể gần lại và người ta không thể can thiệp vào kỹ…