Browsing Tag

Hành vi học sinh

Tôi là giáo viên không phải là nhà quản lý… Tại sao vẫn cần có kĩ năng quản lý lớp học tốt?

Quản lý lớp học có thể không phải là một thuật ngữ bạn thường nghe thấy trong các chương trình đào tạo ở trường đại học. Mặc dù hầu hết mọi người trong đó bao gồm cả bản thân tôi đều thấy rằng nó rất cần thiết nhưng dường như giáo viên…