Browsing Tag

Dạy học

6 câu hỏi học sinh có thể sử dụng để làm hướng dẫn cho việc học tập dựa trên nhu cầu

Các câu hỏi tạo ý tưởng cho học tập dựa trên nhu cầu Tôi sẽ học được gì? Những dự án cho phép bạn học những kĩ năng hoặc kiến thức mới Tôi sẽ tạo ra cái gì? là những dự án cho phép bạn sáng tạo và làm những sản phẩm mới hoặc cải tiến…