Browsing Tag

Dạy học phát triển năng lực

Dạy học phát triển năng lực phải chăng chỉ là sự tái chế lại một chính sách đã thất bại?

Dạy học phát triển năng lực (CBE) gắn liền với việc cá nhân hóa quá trình dạy học đang nổi lên như là một hiện tượng mới trong giáo dục. Nhưng đối với những người đã sống và đắm chìm với sự phát triển của giáo dục trong một vài thập kỷ gần…

6 câu hỏi học sinh có thể sử dụng để làm hướng dẫn cho việc học tập dựa trên nhu cầu

Các câu hỏi tạo ý tưởng cho học tập dựa trên nhu cầu Tôi sẽ học được gì? Những dự án cho phép bạn học những kĩ năng hoặc kiến thức mới Tôi sẽ tạo ra cái gì? là những dự án cho phép bạn sáng tạo và làm những sản phẩm mới hoặc cải tiến…