Browsing Tag

Dạy học phát triển năng lực

Dạy học phát triển năng lực: Hướng dẫn của giáo viên trước khi học sinh thực hiện nhiệm vụ (mini…

Trong mô hình dạy học phát triển năng lực, điều quan trọng không phải là việc ghi nhớ kiến thức mà khả năng làm chủ các kĩ năng/năng lực. Muốn có được điều đó, học sinh phải đổi từ việc nghe – ghi – học thuộc/làm bài tập sang việc Đọc/nghe…