Browsing Tag

Dạy học phát triển năng lực

TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC: TÔI ĐÃ HƯỚNG DẪN RỒI MÀ HỌC SINH VẪN KHÔNG LÀM ĐƯỢC…

Hướng dẫn thôi là chưa đủ, phải hướng dẫn chi tiết và cụ thể, chi tiết và cụ thể vẫn chưa đủ, học sinh phải xác nhận điều mà giáo viên hướng dẫn. Học sinh xác nhận thôi vẫn chưa đủ, mà phải bắt đầu thực hiện. Học sinh thực hiện giáo viên…

Dạy học phát triển năng lực: Hướng dẫn của giáo viên trước khi học sinh thực hiện nhiệm vụ (mini…

Trong mô hình dạy học phát triển năng lực, điều quan trọng không phải là việc ghi nhớ kiến thức mà khả năng làm chủ các kĩ năng/năng lực. Muốn có được điều đó, học sinh phải đổi từ việc nghe – ghi – học thuộc/làm bài tập sang việc Đọc/nghe…