Browsing Tag

đào tạo giáo viên

Ngừng chú trọng vào các môn học truyền thống và trang bị cho học sinh những kĩ năng và phẩm chất cần…

'Trường học dành quá nhiều thời gian để dạy cùng một chương trình - bây giờ là lúc phải xem xét lại phương pháp tiếp cận’.Là nhà sáng lập Trung tâm Tái thiết chương trình giảng dạy, Charles Fadel quan tâm đến một câu hỏi lớn: Chúng ta…