Browsing Tag

Quan điểm dạy học

6 câu hỏi học sinh có thể sử dụng để làm hướng dẫn cho việc học tập dựa trên nhu cầu

Các câu hỏi tạo ý tưởng cho học tập dựa trên nhu cầu Tôi sẽ học được gì? Những dự án cho phép bạn học những kĩ năng hoặc kiến thức mới Tôi sẽ tạo ra cái gì? là những dự án cho phép bạn sáng tạo và làm những sản phẩm mới hoặc cải tiến…

Học sinh vận dụng kiến thức của họ như thế nào để giải quyết các vấn đề trong “thế giới thực”

Thực hiện ba quy tắc này để giúp học sinh vận dụng kiến ​​thức trong các tình huống thực tế - theo nhà tâm lý học nhận thức Cindy Wooldridge. Các nhà tâm lí học nhận thức gọi việc vận dụng kiến​​ thức và kĩ năng là chuyển hóa. Nó thường…

Tôi là giáo viên không phải là nhà quản lý… Tại sao vẫn cần có kĩ năng quản lý lớp học tốt?

Quản lý lớp học có thể không phải là một thuật ngữ bạn thường nghe thấy trong các chương trình đào tạo ở trường đại học. Mặc dù hầu hết mọi người trong đó bao gồm cả bản thân tôi đều thấy rằng nó rất cần thiết nhưng dường như giáo viên…