IEP là gì?

Bạn yêu cầu con bạn được đánh giá thông qua các dịch vụ giáo dục đặc biệt. Bây giờ là lúc mở cuộc họp IEP, nhưng bạn không chắc chắn điều gì sẽ xảy ra. Có gì trong IEP? Bạn có thể chuẩn bị cho cuộc họp như thế nào?

2 2.238
Tìm hiểu các thành phần của một Chương trình Giáo dục Cá nhân (IEP).
Bạn yêu cầu con bạn được đánh giá thông qua các dịch vụ giáo dục đặc biệt. Bây giờ là lúc mở cuộc họp IEP, nhưng bạn không chắc chắn điều gì sẽ xảy ra. Có gì trong IEP? Bạn có thể chuẩn bị cho cuộc họp như thế nào?
IEP là gì?
IEP, Chương trình Giáo dục Cá nhân, là một tài liệu được soạn thảo cho mỗi học sinh trường công lập đủ điều kiện thụ hưởng giáo dục đặc biệt. IEP được tạo ra thông qua nỗ lực của nhóm và được xem xét ít nhất mỗi năm một lần.
Trước khi có thể viết IEP, con bạn phải hội đủ điều kiện thụ hưởng giáo dục đặc biệt. Theo luật liên bang, một nhóm đa ngành phải xác định rằng (1) con có mắc khuyết tật và (2) con yêu cầu giáo dục đặc biệt và các dịch vụ liên quan để hưởng quyền lợi từ chương trình giáo dục phổ thông.
Đạo luật Giáo dục Cá nhân Khuyết tật (IDEA), luật liên bang, yêu cầu một số thông tin nhất định phải được đưa vào IEP nhưng không chỉ rõ cách thức xem xét IEP. Bởi vì các tiểu bang và hệ thống trường học địa phương có thể bao gồm thông tin bổ sung, các hình thức khác nhau giữa các tiểu bang và có thể khác nhau giữa các hệ thống trường học trong tiểu bang.
Thành viên nhóm IEP
Các thành viên của nhóm đa ngành, những người viết IEP của con bạn, bao gồm:
 • Bạn, những bậc phụ huynh, có thông tin chi tiết về thế mạnh, nhu cầu và ý tưởng hỗ trợ giáo dục của mình
 • Giáo viên giáo dục phổ thông có thể chia sẻ thông tin về kỳ vọng của lớp học và hiệu suất của con bạn
 • Một giáo viên giáo dục đặc biệt được đào tạo và có kinh nghiệm trong việc giáo dục trẻ khuyết tật và làm việc với các nhà giáo dục khác để lập kế hoạch
 • Một cá nhân có thể giải thích kết quả đánh giá của con bạn và sử dụng kết quả để giúp thiết kế một chương trình giảng dạy thích hợp
 • Một đại diện của hệ thống trường học hiểu về các dịch vụ giáo dục đặc biệt và có thẩm quyền để cam kết các nguồn lực
 • Các cá nhân có kiến ​​thức hoặc chuyên môn đặc biệt về con bạn được bạn và / hoặc nhà trường mời
 • Đại diện từ các cơ quan dịch vụ chuyển đổi, khi các dịch vụ đó đang được thảo luận
 • Con bạn, vào thời điểm thích hợp và bất cứ khi nào việc chuyển đổi được thảo luận
Nội dung của IEP
IEP là tài liệu được thiết kế để đáp ứng nhu cầu giáo dục riêng của con bạn. Nó không phải là một hợp đồng, nhưng nó đảm bảo thỏa thuận các hỗ trợ và dịch vụ cần thiết cho con bạn.
Ít nhất, IEP phải chứa những thông tin này:
Trình độ trình độ học vấn hiện tại
Thông tin về các điểm mạnh và nhu cầu của con bạn được trình bày bởi các giáo viên, phụ huynh và nhân viên nhà trường đã đánh giá con. Các ý kiến về hoạt động của con bạn trong lớp học. Các quan sát và kết quả bài kiểm tra cấp tiểu bang, cấp trường, đánh giá giáo dục đặc biệt, bao gồm các bài kiểm tra chuẩn hóa được quản lý riêng sẽ được xem xét. Bên cạnh nhu cầu học tập, mọi lĩnh vực quan tâm khác cũng được xác định, chẳng hạn như phát triển ngôn ngữ, hành vi, hoặc các kỹ năng xã hội, nên được thảo luận.
Những mục tiêu
Bước tiếp theo là viết các mục tiêu có thể đo lường mà con có khả năng đạt được một cách hợp lý trong một năm. Các mục tiêu dựa trên những gì đã được thảo luận và ghi lại ở các cấp độ hiện tại về thành tích giáo dục và tập trung vào nhu cầu của con – dựa trên tình trạng khuyết tật. Mục tiêu sẽ giúp con tham gia và tiến bộ trong chương trình giảng dạy nói chung và chương trình học thuật, xã hội, hành vi, tự giác hoặc giải quyết các nhu cầu giáo dục khác. Mục tiêu không được viết để duy trì các kỹ năng hoặc giúp con lên lớp.
Yêu cầu đối với các mục tiêu và tiêu chí – để đo lường tiến độ hướng tới mục tiêu – đã được loại bỏ khỏi các yêu cầu của IEP với việc tái ban hành IDEA năm 2004. Tuy nhiên, luật hiện nay quy định rằng IEP của đứa trẻ phải bao gồm “mô tả về sự tiến bộ của trẻ đối với các mục tiêu hàng năm… sẽ được đo lường và khi nhận được các báo cáo định kỳ về tiến trình mà trẻ đang thực hiện cho các mục tiêu hàng năm” – ví dụ: đồng thời thẻ báo cáo được phát cho tất cả học sinh.
Giáo dục đặc biệt và các dịch vụ liên quan
Khi viết IEP, nhóm phải quyết định cách thức tiến hành nó. Nhà trường có nghĩa vụ cung cấp một nền giáo dục công lập thích hợp miễn phí (FAPE) trong môi trường ít hạn chế nhất (LRE). Vì vậy, nhóm IEP xem xét phương hướng – tối ưu cho cả hai – giáo dục con bạn cùng với những đứa trẻ không có khuyết tật. Giáo dục đặc biệt là một tập hợp các dịch vụ, chứ không phải là một nơi cụ thể dành cho con bạn. Các dịch vụ mà con bạn cần để đạt các mục tiêu gần và xa cùng với cách thức sử dụng chúng sẽ được xác định. Đối với hầu hết trẻ em, lớp học giáo dục chung sẽ là môi trường ưa thích, nhưng có sẵn một loạt các tùy chọn, bao gồm các lớp học đặc biệt trong ngày. Ngoài những điều trên, những điều sau đây là một phần của IEP:
 • Mức độ mà con bạn bất hợp tác với những đứa trẻ không khuyết tật trong lớp học thông thường và các hoạt động khác của trường (nếu có)
 • Các dịch vụ sẽ bắt đầu khi nào, ở đâu; tần suất cung cấp và thời gian tiến hành như thế nào
 • Các dịch vụ chuyển tiếp cần thiết (tuổi 16 hoặc IEP đầu tiên sẽ có hiệu lực khi đứa trẻ bước sang tuổi 16)
Những yếu tố đặc biệt này sẽ được xem xét và giải quyết trong IEP, tùy thuộc vào nhu cầu của con quý vị:
 • Sự hỗ trợ và chiến lược quản lý hành vi, nếu hành vi cản trở việc học tập của con hoặc của người khác
 • Các nhu cầu ngôn ngữ liên quan đến IEP nếu con ít thông thạo hoặc thông thạo tiếng Anh
 • Nhu cầu giao tiếp
 • Các thiết bị hoặc dịch vụ công nghệ hỗ trợ cần thiết để tiếp nhận FAPE
 • Địa điểm cần thiết trong lớp học giáo dục phổ thông
Để xem IEP trông như thế nào, hãy truy cập Understood.org.
Vai trò của bạn tại cuộc họp
Cha mẹ thường cảm thấy bị choáng ngợp khi tham dự một cuộc họp IEP vì có rất nhiều người ở đó. Thời gian trôi qua nhanh chóng và bạn có thể cảm thấy vội vã. Thuật ngữ giáo dục có thể khó hiểu nhưng bạn phải là người tham gia đầy đủ trong cuộc họp. Dưới đây là một số ý tưởng có thể giúp giảm bớt sự lo lắng của bạn, tăng sự tham gia của bạn và tạo thuận lợi cho quá trình.
 • Giao tiếp thường xuyên với nhân viên nhà trường để bạn có ý tưởng về những gì giáo viên có thể nói tại cuộc họp.
 • Chuẩn bị suy nghĩ của bạn trước cuộc họp bằng cách viết ra những điểm quan trọng bạn muốn làm cho con bạn. Nếu bạn muốn, hãy yêu cầu đưa thông tin của bạn vào IEP của con bạn.
 • Đi cùng một người nào đó để họ hỗ trợ cho bạn. Nếu vợ/ chồng hoặc thành viên trong gia đình không thể tham dự, hãy nhờ một người bạn đáng tin cậy đi cùng. Nếu bạn quyết định dẫn theo một người bạn hoặc luật sư, bạn nên thông báo cho nhà trường để họ biết bạn đi cùng ai. Hãy chuẩn bị sẵn sàng cho họ để nếu có ai hỏi đến và tại sao bạn quyết định đưa họ vào cuộc họp. Nhà trường nên cho bạn biết nếu có một chính sách cụ thể về thành phần tham dự khác tại cuộc họp IEP.
 • Đặt câu hỏi nếu bạn không hiểu các thuật ngữ được sử dụng. Nếu cần thiết, sắp xếp để gặp gỡ với các cá nhân sau cuộc họp để xem xét báo cáo hoặc quan điểm của họ.
 • Cố gắng tập trung và tích cực. Nếu bất cứ ai trở nên thất vọng hoặc tức giận, hãy yêu cầu cuộc họp tiếp tục vào một ngày khác. Thật khó để xây dựng một IEP khi cảm xúc chi phối nó.
 • Hãy nhớ rằng bạn có thể ký tên để cho biết bạn đã tham gia cuộc họp nhưng bạn không phải đồng ý với các mục tiêu hoặc dịch vụ tại cuộc họp. Bạn có thể mang IEP về nhà để xem xét và phản hồi sau.
Chuyện gì xảy ra tiếp theo
Cần có sự cho phép của phụ huynh bằng văn bản thì IEP mới có hiệu lực. Nếu bạn đồng ý với chỉ một phần của IEP, hãy cho nhà trường biết rằng các dịch vụ cho con bạn có thể bắt đầu. Khi bạn ký IEP đầu tiên, bạn đã cho phép nhà trường cung cấp các dịch vụ giáo dục đặc biệt cho con.
Mặc dù bạn có thể đổi ý sau khi ký IEP và rút lại sự cho phép của bạn, bạn nên biết rằng hành động này có thể có những tác động pháp lý. (Tham khảo ý kiến ​​của luật sư trước khi thực hiện hành động này.) Viết thư cho nhà trường cho biết lý do bạn thay đổi ý định và những phần nào của IEP mà bạn không đồng ý. Nhiều khả năng, nhà trường sẽ muốn tổ chức một buổi họp IEP khác để thảo luận về những lo ngại của bạn.
IEP được xem xét ít nhất mỗi năm một lần. Tuy nhiên, nếu bạn hoặc giáo viên tin rằng con bạn không học hoặc tiến bộ hoặc đạt được các mục tiêu sớm hơn dự kiến, một cuộc họp có thể được sắp xếp để sửa đổi IEP. Nếu bạn cảm thấy cần một cuộc họp đánh giá IEP, hãy yêu cầu bằng văn bản và gửi yêu cầu đó đến trường và / hoặc quản trị viên của nhà trường.
Hợp tác với nhân viên chịu trách nhiệm về IEP của con bạn. Hỏi những gì bạn có thể làm để củng cố kỹ năng ở nhà.
Truy cập Understood.org để biết tập hợp các tài nguyên về cách đảm bảo IEP của con bạn đang hoạt động.
Jan Baumel MS

Táo giáo dục dịch

2 Comments
 1. doanphuongmai says

  rất vui khi học cái này

 2. doanphuongmai says

  rat vui khi hoc cai nay 0

Leave A Reply

Your email address will not be published.

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.