Browsing Tag

Dạy học phân hóa

Thưa thầy, con rất chán, thưa thầy con không theo kịp – Chiến thuật giảng dạy các lớp học có sự phân…

Tất cả các lớp học của chúng ta đều tồn tại đa dạng nhiều đối tượng học sinh với sự khác biệt về sở thích, cá tính, năng lực và trình độ. Một vấn đề mà các giáo viên đều quan tâm là làm sao có thể đáp ứng được nhu cầu đa dạng của các đối…