Browsing Tag

Cải cách giáo dục

NỘI SAN GIÁO VIÊN HIỆU QUẢ – SỐ THÁNG 3/2019: TẠO ĐỘNG LỰC CHO HỌC SINH

“Có ba điều cần nhớ trong giáo dục. Điều đầu tiên là động lực học tập. Điều thứ hai là động lực học tập. Điều thứ ba vẫn là động lực học tập.” (cựu Bộ trưởng Bộ Giáo dục Mỹ Terrel Bell) Là những nhà giáo dục, chúng ta đều hiểu vai trò của…

Con bạn có sợ đi học?

Con bạn có sợ đi học không? Nhiều trẻ nhỏ, khoảng hai tuổi, trải qua sự lo lắng khi tách khỏi môi trường gia đình quen thuộc, chúng có thể khó chịu và bám bố mẹ. Điều này là bình thường và thường biến mất với sự thoải mái và thời gian.…

Tư duy sáng tạo, Phần một: Một đất nước truyền thống “tán tỉnh” mô hình học tập phi truyền thống

Tôi vừa mới trở về nước sau một tuần ở làm việc ở Viện Giáo dục Bắc Kinh. Công việc của tôi là tham gia các cuộc hội thảo về dạy học dự án, đến thăm các trường học Trung Quốc, và để nói chuyện với các nhà giáo dục Trung Quốc, phụ huynh và…