TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC: TÔI ĐÃ HƯỚNG DẪN RỒI MÀ HỌC SINH VẪN KHÔNG LÀM ĐƯỢC…

Hướng dẫn thôi là chưa đủ, phải hướng dẫn chi tiết và cụ thể, chi tiết và cụ thể vẫn chưa đủ, học sinh phải xác nhận điều mà giáo viên hướng dẫn. Học sinh xác nhận thôi vẫn chưa đủ, mà phải bắt đầu thực hiện. Học sinh thực hiện giáo viên…