4 điều đơn giản các trường học nên nghe để giúp các giáo viên...

Tất cả các trường học nên nghe 4 điều đơn giản dưới đây để giúp các giáo viên thoát khỏi tình trạng quá tải, để hỗ trợ các nhà giáo dục...

10 điều để tạo nên một hiệu trưởng thành công

Làm hiệu trưởng tức là phải đối mặt với thử thách. Nó không đơn giản là một công việc. Nó phải đối mặt với áp lực cao điều mà hầu hết...

Giáo viên bị bắt nạt trong chính trường học của mình?

Khi tôi bắt đầu làm việc với các giáo viên, đặc biệt là các giáo viên trẻ, có một vấn đề đặt ra và ngày càng trở nên phổ biến đó...

4 cách để đối phó với những phụ huynh luôn đòi hỏi cao

Không sớm hay muộn các giáo viên cũng sẽ phải đối mặt với những phụ huynh luôn đòi hỏi cao. Tôi đã phát hiện ra một số chiến thuật cơ bản...

Top 10 phẩm chất mà hiệu trưởng cần có

Hiệu trưởng là người có quyền lực nhất trong trường học. Sự lãnh đạo của họ tạo nên môi trường cho nhân viên và sinh viên làm việc, những gì họ...

Những điều phụ huynh nên biết về giáo dục

Trong rất nhiều trường, cha mẹ thường được coi là “kẻ đối đầu” với giáo viên, mặc dù điều này không đúng cho tất cả các trường học. Mối quan hệ...

10 chiến thuật để đối phó với những phụ huynh khó tính

Một giáo viên trung học tên là Kelly Ann Ydrovo gần đây đã hoàn thành luận văn cao học và đưa ra 10 chiến thuật giúp đối phó với các phụ...

Giải pháp cho những học sinh không tham gia

Trong công việc lãnh đạo trường học, tôi đã nói chuyện với rất nhiều các hiệu trưởng, các tổ trưởng bộ môn đến từ nhiều vùng miền khác nhau của đất...

6 biện pháp hiệu trưởng có thể kiểm soát phụ huynh “trực thăng”

Nhiều hiệu trưởng mà tôi từng gặp đã than thở về những khó khăn khi dạy học sinh trong kỷ nguyên của việc phụ huynh muốn trực tiếp kiểm soát con...

5 hành động tạo niềm tin cho giáo viên

Gần đây, giáo viên MaLia trong bài viết gửi đến We Are Teachers HELPLINE có đề cập đến nhu cầu cần những nhà quản lí tạo dựng được niềm tin cho...