TÁO GIÁO DỤC - DỰ ÁN ĐÀO TẠO VÀ HỖ TRỢ GIÁO VIÊN

Physics Revision Guide

Tên tài liệu Physics Revision Guide Nhà xuất bản Hodder education Độ dày 288 trang Tác giả Richard Woodside Nội dung Cuốn sách này là một phần trong bộ giáo trình bao gồm các môn học dùng cho học sinh...

Pure Further Mathematics

Tên tài liệu Pure Further Mathematics Nhà xuất bản Oxford Độ dày 347 trang Tác giả Brian and Mark Gaulter Nội dung Cuốn sách này là một phần trong bộ giáo trình bao gồm các môn học dùng cho học...

Mechanics Complete Advanced Level Mathematics

Tên tài liệu Mechanics Complete Advanced Level Mathematics Nhà xuất bản Stanley Thornes Độ dày 518 trang Tác giả Martin Adams, June Haighion, Jen Trim Nội dung Cuốn sách này là một phần trong bộ giáo trình bao gồm các...

Mechanics 1

Tên tài liệu Mechanics 1 Nhà xuất bản Cambridge Độ dày 205 trang Tác giả Douglas Quadling Nội dung Cuốn sách này là một phần trong bộ giáo trình bao gồm các môn học dùng cho học sinh và giáo...

Mathematics Mechanics and Probability

Tên tài liệu Mathematics Mechanics and Probability Nhà xuất bản Stanley Thornes Độ dày 541 trang Tác giả L.Bostock and S.Chandler Nội dung Cuốn sách này là một phần trong bộ giáo trình bao gồm các môn học dùng...

Core Mathematics for A Level

Tên tài liệu Core Mathematics for A Level Nhà xuất bản Stanley Thornes Độ dày 435 trang Tác giả L.Bostock and S.Chandler Nội dung Cuốn sách này là một phần trong bộ giáo trình bao gồm các môn học...

Conputing

Tên tài liệu Computing Nhà xuất bản Cambridge Độ dày 446 trang Tác giả Chris Leadbetter, Roger Blackford and Tony Piper Nội dung Cuốn sách này là một phần trong bộ giáo trình bao gồm các môn học dùng cho...

Cambridge Thinking Skills Critical Thinking and Problem Solving – Second edition

Tên tài liệu Cambridge Thinking Skills Critical Thinking and Problem Solving - Second edition Nhà xuất bản Cambridge Độ dày 354 trang Tác giả John Butterworth and Geoff Thwaites Nội dung Cuốn sách này là một phần trong bộ giáo...

Cambridge International Biology

Tên tài liệu Cambridge International Biology Nhà xuất bản Hodder education Độ dày 258 trang Tác giả Mary Jones Nội dung Cuốn sách này là một phần trong bộ giáo trình bao gồm các môn học dùng cho học sinh...

Cambridge International AS and A-Level Mathematics Mechanics

Tên tài liệu Cambridge International AS and A-Level Mathematics Mechanics Nhà xuất bản Hodder education Độ dày 370 trang Tác giả Sophie Goldie Nội dung Cuốn sách này là một phần trong bộ giáo trình bao gồm các môn học...