Tập bản đồ câm của các châu lục

Trong tập tài liệu này, mỗi lục địa có vài trang gồm: 1 trang lục địa trắng, 1 trang bản đồ với tên các quốc gia hoặc giới hạn của lục...

Mẫu chữ cái để trang trí lớp học

Tên tài liệu Chữ cái để trang trí lớp học Ảnh minh họa Ngày post 4/12/2017 Nội dung Trong quá trình trang trí lớp học, giáo viên có thể sử dụng các mẫu chữ cái đẹp mắt...

Download: Dạy học hiệu quả từ lí thuyết đến thực hành

Cuốn sách tập trung phân tích bản chất của quá trình dạy học dưới góc độ tâm lí học và giáo dục học, các yếu tố tạo nên hiệu quả của...

Statistics 2

Tên tài liệu Statistics 2 Nhà xuất bản Cambridge Độ dày 178 trang Tác giả Steve Dobbs và Jane Miller Nội dung Cuốn sách này là một phần trong bộ giáo trình bao gồm các môn học dùng cho học...

Physics Revision Guide

Tên tài liệu Physics Revision Guide Nhà xuất bản Hodder education Độ dày 288 trang Tác giả Richard Woodside Nội dung Cuốn sách này là một phần trong bộ giáo trình bao gồm các môn học dùng cho học sinh...

Pure Further Mathematics

Tên tài liệu Pure Further Mathematics Nhà xuất bản Oxford Độ dày 347 trang Tác giả Brian and Mark Gaulter Nội dung Cuốn sách này là một phần trong bộ giáo trình bao gồm các môn học dùng cho học...

Mechanics Complete Advanced Level Mathematics

Tên tài liệu Mechanics Complete Advanced Level Mathematics Nhà xuất bản Stanley Thornes Độ dày 518 trang Tác giả Martin Adams, June Haighion, Jen Trim Nội dung Cuốn sách này là một phần trong bộ giáo trình bao gồm các...

Mechanics 1

Tên tài liệu Mechanics 1 Nhà xuất bản Cambridge Độ dày 205 trang Tác giả Douglas Quadling Nội dung Cuốn sách này là một phần trong bộ giáo trình bao gồm các môn học dùng cho học sinh và giáo...

Mathematics Mechanics and Probability

Tên tài liệu Mathematics Mechanics and Probability Nhà xuất bản Stanley Thornes Độ dày 541 trang Tác giả L.Bostock and S.Chandler Nội dung Cuốn sách này là một phần trong bộ giáo trình bao gồm các môn học dùng...

Core Mathematics for A Level

Tên tài liệu Core Mathematics for A Level Nhà xuất bản Stanley Thornes Độ dày 435 trang Tác giả L.Bostock and S.Chandler Nội dung Cuốn sách này là một phần trong bộ giáo trình bao gồm các môn học...