Con bạn có sợ đi học?

Con bạn có sợ đi học không? Nhiều trẻ nhỏ, khoảng hai tuổi, trải qua sự lo lắng khi tách khỏi môi trường gia đình quen thuộc, chúng có thể khó chịu và bám bố mẹ. Điều này là bình thường và thường biến mất với sự thoải mái và thời gian.…

Tư duy sáng tạo, Phần một: Một đất nước truyền thống “tán tỉnh” mô hình học tập phi truyền thống

Tôi vừa mới trở về nước sau một tuần ở làm việc ở Viện Giáo dục Bắc Kinh. Công việc của tôi là tham gia các cuộc hội thảo về dạy học dự án, đến thăm các trường học Trung Quốc, và để nói chuyện với các nhà giáo dục Trung Quốc, phụ huynh và…