50 ý tưởng cho hoạt động khởi động

Một số ý tưởng thú vị cho hoạt động khởi động

0 55.392

Tổng kết

 1. Những bức tranh, hoạt hình hay đồ vật

Sử dụng để liên kết với bài học trước đó và kích thảo luận, tóm tắt

 1. Chú thích bằng một sơ đồ

Sơ đồ gắn nhãn hay chú thích dựa trên công việc của bài học trước. Có thể thực hiện dưới hình thức hoạt động nhóm hoặc cả lớp.

 1. Viết một bài thơ với chữ cái đầu

Theo cặp, lấy một thuật ngữ mới quan trọng, xây dựng mỗi dòng mới sẽ được bắt đầu bằng một chữ cái trong thuật ngữ. Viết một “bài thơ ngắn” sử dụng các chữ cái và phản ánh được nội dung của khái niệm. Có ví dụ từ những năm trước.

 1. Bản đồ khái niệm

Viết ra những thuật ngữ/ý tưởng từ bài học trước lên bảng. Yêu cầu học sinh xây dựng và giải thích mối liên kết giữa các thuật ngữ.

 1. Những điểm lỗi

Đưa ra một bức tranh với những thứ không phù hợp với địa điểm, thời kỳ. Yêu cầu học sinh nhận diện những điểm lỗi và sau đó giải thích lý do.

 1. Nhóm 4

Chia lớp theo cặp hoặc nhóm 4 người. Chiếu 4 đoạn văn lấy từ bài học trước lên máy chiếu, đánh số từ 1 – 4, yêu cầu mỗi cá nhân phải giải thích cho nhóm.

 1. Nhớ tranh

Phát cho học sinh bản sao chép của một bức tranh để nghiên cứu và ghi nhớ trong 2 phút. Sau đó chúng phải trả lại tranh và cung cấp phản hồi về những chi tiết mà chúng có thể nhớ được. Điều này tốt cho việc tập trung chú ý vào những nguồn tại liệu có hình ảnh chi tiết.

 1. Bản đồ tư duy

Viết ra những chủ đề của bài học trước lên giữa bảng, với những thuật ngữ thích hợp. Học sinh phải hoàn thành bản đồ tư duy để thể hiện những gì chúng đã học.

 1. Giải thích biểu đồ

Giải thích một cách đơn giản, tuần tự các biểu đồ và đề xuất chú thích cho mỗi biểu đồ.

 1. Dữ liệu giả

Minh hoạ dữ liệu, có chứa một số số liệu giả mạo liên quan đến một chủ đề đã học. Học sinh làm việc theo cặp và tìm ra những con số có nhiều khả năng là không chính xác và phải giải thích cho sự lựa chọn của chúng.

Từ khoá

 1. Thẻ từ/định nghĩa

Ghép những thẻ có chứa từ khoá với những thẻ có định nghĩa tương ứng. Có thể thực hiện hoạt động theo cặp, hoặc cả lớp trên màn hình máy chiếu.

 1. Chữ cái đầu tiên

Viết chữ cái đầu tiên của từ khoá đã học trong bài trước lên bảng. Học sinh phải xác định thuật ngữ và định nghĩa chúng. Ví dụ như: Uốn khúc: RC, RB, C, OBL

 1. Bingo

Học sinh được đưa cho 15 từ liên quan đến 1 chủ đề. Chúng phải chọn ra 8 từ và viết lên thẻ bingo. Giáo viên gọi tên theo thứ tự quan trọng và học sinh phải giải thích các thuật ngữ.

 1. Đô-mi-nô

Nối các ký hiệu/định nghĩa/từ khoá. Có thể thực hiện hoạt động này theo cặp đôi hoặc là cả lớp trên máy chiếu, với tất cả học sinh là một hệ thống đô-mi-nô

 1. Pictionary (Tôi vẽ bạn đoán)

Học sinh hoặc giáo viên vẽ một đối tượng hoặc tính năng đã học trong một nửa học kỳ vừa qua mà không nói hay viết. Những bạn khác phải đoán được thuật ngữ trong một khoảng thời gian cho phép và viết nó xuống. Không gọi ra!

 1. Đếm ngược

Cho học sinh 30 – 60 giây sắp xếp lại trật tự của một từ khoá mới

 1. Tôi là ai/cái gì/ở đâu?

Một học sinh bị bịt mắt và phần còn lại của lớp/nhóm được đưa cho một định nghĩa, địa điểm hay đối tượng. Học sinh bịt mắt có 2 phút để hỏi câu hỏi có/không từ những người khác để khám phá ra câu trả lời.

 1. Trò chơi tìm chữ

Trong trò chơi có chứa các từ khoá hoặc thông tin có thể sử dụng các manh mối/định nghĩa để kích hoạt những kiến thức trước đó. Trò chơi điền chữ cũng vậy. Trang hữu ích: www.puzzlemaker.com

 1. Tìm từ khác nhất

Chiếu bộ 4 từ lên màn hình và học sinh phải tìm ra một từ khác nhất và giải thích tại sao. Lý do được đưa ra là phần quan trọng nhất của hoạt động.

 1. Điều cấm kỵ

Học sinh làm việc theo cặp/nhóm nhỏ sử dụng các tấm thẻ với 4 từ cấm kỵ. Một học sinh nói về từ chính trong một phút mà không dừng lại giữa chừng và sử dụng bất kỳ từ cấm kỵ nào.

 1. Quần vợt bằng lời nói

Cả lớp chia thành 2 nhóm lần lượt nói một từ liên quan đến chủ đề hiện tại. Không thể lặp lại từ. Điểm ghi theo trò quần vợt.

 1. Tiêu đều – thiếu từ

Giống như chương trình truyền hình cảu Anh “Tôi có tin cho bạn phải không?” Các tiêu đề được hiển thị nhưng với những từ khoá được dấu kín. Học sinh phải đoán các từ khoá.

 1. Điều khoản phân loại

Làm việc theo cặp, Học sinh thảo luận và sắp xếp một loạt các từ thành các nhóm liên quan và đặt tên hoặc tiêu đề cho mỗi nhóm từ.

 1. 60 giây thử thách

Học sinh được cho một phút để viết ra tất cả các từ khoá mà chúng có thể nghĩ ra để làm với 1 chủ đề.

Chủ đề mới

 1. Mục tiêu bí ẩn

Cho cả lớp thấy một đối tượng bí ẩn. Yêu cầu học sinh đưa ra các dự đoán xem nó là gì với 5 câu hỏi (cái gì, ai, ở đâu, khi nào, tại sao)

 1. Phân tích tranh ảnh

Cho cả lớp xem tranh/ảnh liên quan đến chủ đề mới. Học sinh tiến hành quan sát và đặt câu hỏi thích hợp.

 1. Khái niệm châm biếm

Dùng bong bóng lời nói để thảo luận về ý kiến của 4 nhân vật khác nhau là những người đang liên quan đến các vấn đề hay chủ đề được quan tâm. Từ đó lấy cơ sở để xác định quan điểm của học sinh.

 1. Tư duy điện ảnh

Học sinh nhắm mắt. Giáo viên đọc một phần của câu chuyện hoặc một đoạn miêu tả cho lớp học. Sau khi giáo viên kết thúc, học sinh tiếp tục nhắm mắt và tiếp tục “chạy bộ phim” trong đầu chúng. Sau đó đưa phản hồi.

 1. Sắp xếp chuỗi/tiên đoán

Làm việc theo cặp, học sinh được cung cấp một số sự kiện/quy trình trên các tấm thẻ. Học sinh thảo luận và xếp các thẻ vào chuỗi logic, sau đó thuyết trình bảo vệ ý kiến của mình.

 1. Tiên đoán

Điều gì sẽ xảy ra là chúng ta….? Tại sao bạn nghĩ rằng đây là?

 1. Phản biện

Giáo viên tuyên bố quan điểm không phổ biến hoặc cực đoan về một vấn đề nhằm thúc đẩy thảo luận về các quan điểm thay thế

 1. Điểm khác biệt

Học sinh được đưa ra hai hình ảnh hoặc bản đồ ví dụ như: một ngôi làng của năm 1990 và 2000 và phải phát hiện sự khác biệt giữa chúng.

 1. Câu hỏi thông thái

Thảo luận cặp đôi, sau đó chia sẻ ý tưởng với cặp khác bằng một câu hỏi như: Bạn sẽ chuẩn bị gì để chết?. Ví dụ: giới thiệu một đơn trong tác phẩm Vua Martin Luther.

 1. Video clip

Cả lớp xem một đoạn trích ngắn, hấp dẫn, sau đó thảo luận trên phạm vi cả lớp (ví dụ: cái gì, ở đâu, tại sao, khi nào, như thế nào?)

 1. Kết hợp từ

Để giới thiệu bất kỳ chủ đề nào, học sinh có thể được yêu cầu viết ra 10 từ mà chúng nghĩ đến khi nghe từ được giáo viên lựa chọn

 1. Lưới KWL

Học sinh điền những chi tiết ngắn gọn trên một lưới KWL thể hiện những gì chúng: Đã biết (hoàn thành khi bắt đầu chủ đề) muốn biết (hoàn thành khi bắt đầu chủ đề) đã học (hoàn thành ở cuối chủ đề)

 1. Bút đánh dấu

Học sinh được phát một tờ thông tin, sau đó chúng phải chọn và đánh dấu hoặc gạch chân những thông tin xác đáng hay quan điểm thích hợp

 1. Những từ không biết

Phát cho học sinh những từ có liên quan đến chủ đề mới, đảm bảo có khoảng trống đủ lớn bên cạnh các từ đó. Học sinh sẽ sử dụng một hệ thống ví dụ như màu sắc đèn giao thông để chỉ ra những từ chúng hiểu và không hiểu.

Các câu hỏi

 1. Kết nối các tấm thẻ

Phát cho mỗi học sinh một tấm thẻ trên đó có các câu hỏi và câu trả lời không liên quan gì đến nhau. Một học sinh bắt đầu quá trình kết nối bằng cách đọc câu hỏi của chúng và người có câu trả lời phù hợp sẽ đọc tiếp câu hỏi của mình cho mọi người.

 1. Kiêng có/không

Hai học sinh được gọi lên trước lớp. Chúng được hỏi một loạt các câu hỏi nhanh nhưng để được quyền hỏi thì trong lượt của mình chúng phải trả lời câu hỏi mà không được nói “có” hoặc “không”

 1. Đúng/sai

Giáo viên đọc một loạt các đoạn văn hoặc chiếu chúng lên. Tất cả học sinh đồng thời giơ thẻ “đúng” hoặc “sai” cho mỗi đoạn văn.

 1. Ghế nóng

Học sinh được ngồi vào chiếc ghê nóng sẽ nói chuyện với phần còn lại của cả lớp hoặc trả lời các câu hỏi.

 1. Viết câu hỏi

Một câu trả lời hoặc một từ được đưa ra bởi giáo viên. Học sinh trong lớp phải viết ra những câu hỏi cho câu trả lời đó.

 1. Nhiều lựa chọn

Chiếu lên một loạt khoảng 5 – 10 câu hỏi nhanh nhiều lựa chọn. Một bạn làm tình nguyện viên sẽ ghi lại kết quả các câu trả lời. Cả lớp sẽ đưa ra câu trả lời bằng cách chỉ ngón tay cái lên hoặc chỉ ngón tay cái xuống.

 1. Ai là triệu phú

Hỏi và trả lời theo kiểu ai là triệu phú theo cặp. Cuối cùng cặp nào sẽ giàu có nhất?

 1. Làm thầy/cô giáo

Một bạn tình nguyện đứng lên trước lớp và các bạn học sinh khác sẽ hỏi bạn đó 5 câu hỏi liên quan đến bài học trước

 1. Bom tấn

Học sinh du lịch qua các ô lưới có chứa các từ viết tắt để trả lời các câu hỏi

 1. Ba lần liên tiếp

Chia lớp thành 2 đội hoặc nam – nữ. Hai đội cùng thi đấu xem đội nào có thể trả lời đúng được 3 câu hỏi liên tiếp. Nếu 2 đội hoà thì giống như phần chơi “Cái chết đột ngột” của chương trình truyền hình Anh tên “The Weakest Link” thì sẽ có một loạt các câu hỏi nhanh 2 đội thay nhau lần lượt trả lời các câu hỏi, đội nào trả lời sai trong lượt của mình sẽ thua.

 1. Ô lưới trả lời

Học sinh sẽ được phát một tờ giấy có các ô lưới ví dụ 3×3, 4×3, trong tờ giấy đó mỗi ô sẽ có chữ hoặc là bức tranh. Giáo viên sẽ đưa ra những gợi ý bằng một thuật ngữ hay bức tranh tại một thời điểm và học sinh phải khoanh tròn vào ô đúng.

 1. Chữ bí ẩn

Giáo viên sẽ chiếu cho cả lớp xem một phần của trang giấy có chứa chữ bí ẩn liên quan đến bài học trước hoặc bài học mới. Mỗi cặp học sinh được hỏi giáo viên một câu hỏi, sau đó tất cả học sinh phải viết ra từ bí bẩn mà chúng nghĩ là gì.

The Bucks CC Geography

Táo Giáo Dục dịch

Leave A Reply

Your email address will not be published.

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.