Sự cam kết của các trường học – Động lực thúc đẩy học sinh học tập

Quá trình học tập và thành công của các trường học phụ thuộc vào sự tham gia và tình cam kết của học sinh. Cho dù học sinh đó xuất phát từ nền tảng gia đình thế nào? điều kiện kinh tế ra sao?

0 384

Quá trình học tập và thành công của các trường học phụ thuộc vào sự tham gia và tình cam kết của học sinh. Cho dù học sinh đó xuất phát từ nền tảng gia đình thế nào? điều kiện kinh tế ra sao? cho dù học sinh đó có ở nông thôn hay thành thị… Với vai trò của người hiệu trưởng cũng như giáo viên, việc hiểu rõ các yếu tố tác động đến tính cam kết của người học trong quá trình học tập đóng vai trò quan trọng, phục vụ trực tiếp cho việc nâng cao chất lượng giảng dạy.

Tài liệu: Sự cam kết của các trường học – động lực thúc đẩy học sinh học tập

Nội dungTrang
Giới thiệu 
1. HỌC SINH CAM KẾT VÀ KHÔNG CAM KẾT TRONG CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC Ở THÀNH PHỐ13
Các tiêu chuẩn cao và giá trị dân chủ16
Tầm quan trọng của các quan hệ xã hội17
Địa vị xã hội18
Các trường học ở thành phố20
Bỏ học24
Đầu ra khi tốt nghiệp trung học25
Tiềm năng của việc cải cách các trường học27
Tổ chức các báo cáo29
2. BẨM SINH VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN CỦA SỰ CAM KẾT31
“Sự cam kết” là gì?31
Các vấn đề liên quan đến hoàn cảnh33
Các yếu tố tâm lí của sự cam kết33
Cam kết trong hoàn cảnh học tập44
Trong lớp học54
Trong trường học55
Con đường để phát triển58
3. DẠY VÀ HỌC60
Ngôn ngữ61
Toán học75
Giáo dục đặc biệt của thanh niên đô thị88
Sự hỗ trợ của các giáo viên90
Các kết luận94
4. MÔI TRƯỜNG, TỔ CHỨC, CÁC YẾU TỐ VÀ QUY MÔ CỦA CÁC TRƯỜNG HỌC97
Môi trường truuờng học97
Tổ chức trường học107
Các yếu tố trường học112
Quy mô của trường113
Các kết luận118
5. GIA ĐÌNH, CỘNG ĐỒNG VÀ BẠN BÈ120
Sự gắn kết giữa nhà trường – gia đình và cộng đồng120
Bạn bè133
Các kết luận143
6. TIẾP XÚC VỚI NHỮNG HỌC SINH KHÔNG CÓ NHU CẦU HỌC145
Phương pháp truyền thống146
Một tầm nhìn mới157
Các kết luận167
7. GIÁO DỤC THÔNG QUA CHỦ ĐỀ CƠ BẢN CỦA CỘNG ĐỒNG168
Thực hành thúc đẩy động lực và sự cam kết172
Quan điểm của học sinh và giáo viên177
Bằng chứng từ đánh giá đầu ra179
Các kết luận184
8. CÁC CẢI CÁCH TRONG TRƯỜNG PHỔ THÔNG187
Từ cái gì đến như thế nào: các chiến thuật áp dụng189
Bằng chứng nghiên cứu194
Làm thế nào để thay đổi: quá trình196
Kêu gọi cải cách trường học: viễn cảnh và thách thức201
Bổ sung cho chương 8205
9. TỔNG KẾT CỦA VIỆC TÌM KIẾM VÀ ĐỀ XUẤT211
Tổng kết các đề xuất213
Thách thức của việc ứng dụng223
Tài liệu tham khảo226
Tiểu sử của các thành viên269
Chỉ mục275

 

Tải tài liệu TẠI ĐÂY

Leave A Reply

Your email address will not be published.

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.