Đánh giá quá trình học tập

Cuốn sách này là một phần của dự án Hệ thống đánh giá cho tương lai (ASF), nó giúp các giáo viên có thêm thông tin về mục đích, các hình thức và cách sử dụng kết quả đánh giá trong việc cải thiện kết quả học tập của học sinh cũng như điều chỉnh nội dung và phương pháp giảng dạy. Cuốn sách cũng đưa ra những thực tiễn việc kiểm tra đánh giá ở Anh với những ví dụ thực tiễn để giáo viên có thể tham khảo.

0
344
Kiểm tra đánh giá trong dạy học
Nội dung Trang
Giới thiệu 1
Phần 1: Nền tảng của đánh giá trong dạy học 1
Chương 1: Ý nghĩa, quá trình, đặc trưng của việc đánh giá 11
Giới thiệu 11
Mục đích, ý nghĩa 12
Các yếu tố của hệ thống đánh giá 14
Đặc điểm của việc đánh giá 21
Chương 2: Đánh giá và chương trình giảng dạy 25
Giới thiệu 25
Chúng ta có thể đánh giá điều gì? 27
Những mục tiêu nào có thể được đánh giá? 32
Điều gì có khả năng 33
Chuyển hóa vào bài kiểm tra 35
Chương 3: Quan điểm của người sử dụng việc đánh giá 39
Giới thiệu 39
Quan điểm của người sử dụng 40
Bình luận về quan điểm của người sử dụng 46
Chương 4: Hệ thống phương pháp đo lường, đánh giá 49
Giới thiệu 49
Đánh giá  quá trình 50
Đánh giá tổng kết trong trường học 53
Đánh giá tổng kết và việc sử dụng bên ngoài trường học 57
Thực hành đánh giá và phân loại học sinh 62
Phần 2: Sử dụng nhận xét, đánh giá của giáo viên để đánh giá kết quả học tập của học sinh 65
Chương 5: Sử dụng nhận xét, đánh giá của giá giáo viên 67
Giới thiệu 67
Độ tin cậy trong các đánh giá tổng kết của giáo viên 68
Các phương pháp đánh giá của giáo viên 70
Nâng cao hiệu quả đánh giá của giáo viên 76
Chương 6: Đánh giá tổng kết của giáo viên: thực tiễn giáo dục của Anh 81
Giới thiệu 82
Các giai đoạn trong hệ thống giáo dục Anh 82
Đặc trưng của việc đánh giá trong các cấp học 84
Đánh giá cuối cấp trong hệ thống giáo dục Anh 97
Chương dạy dạy nghề trong hệ thống giáo duc Anh 90
Việc đánh giá trong chương dạy dạy nghề trong hệ thống giáo duc Anh 93
Bình luận 96
Chương 7: Thực tiễn đánh giá tổng kết của giáo viên: ví dụ ở các quốc gia khác 99
Giới thiệu 99
Scotland, Wales và Bắc Ireland 100
Ví dụ từ Úc 106
Ví dụ từ Mỹ: hệ thống đánh giá BEAR 110
Các chủ đề phổ biến 112
Phần 3: Sự thay đổi chính sách và thực tiễn việc đánh giá 115
Chương 8: Đánh giá của giáo viên và quá trình học tập 117
Giới thiệu 118
Đánh giá quá trình 118
Đánh giá tổng kết 121
Sử dụng bằng chứng cho mục đích đánh giá quá trình và đánh giá tổng kết 123
Ví dụ về việc sử dụng bằng chứng trong đánh giá và phản hồi kết quả học tập 127
Kết luận 130
Chương 9: Đánh giá tổng kết trong hệ thống giáo dục 133
Giới thiệu 133
Tác dụng và hạn chế của việc đánh giá: hệ thống kiểm soát và theo dõi quá trình đánh giá 134
Tác động của những thay đổi 141
Ứng dụng 146
Tham khảo 149
Tác giả 159
Chỉ mục 163

 

Tải tài liệu TẠI ĐÂY

Để lại phản hồi

Để lại bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.