Download: Các kĩ thuật lôi cuốn sự tham gia của học sinh

Càng sau này, với sự phát triển của giáo dục với các mô hình lớp học đảo ngược, với sự phát bỏ của độc quyền tri thức... đã đòi hỏi người giáo viên phải thay đổi cách giảng dạy, để học sinh tham gia vào việc học tập một cách tích cực và chủ động từ bên trong của cá nhân người học. Cuốn tài liệu này sẽ giúp các giáo viên tìm ra được câu trả lời cho những vấn đề đó.

11
716

Trong những năm đầu đi dạy, việc lôi cuốn học sinh tham gia bài giảng không phải là thứ tự ưu tiên hàng đầu của mỗi giáo viên. Lúc này, mọi người chỉ nghĩ làm thế nào để giảng cho thật hay, học sinh lắng nghe và không mất trật tự. Chấm hết! Cứ như vậy, ngày qua ngày, giáo viên giảng, học sinh nghe, rồi làm bài kiểm tra và chu trình đó lại được lặp lại cho năm học tiếp theo. Càng sau này, với sự phát triển của giáo dục với các mô hình lớp học đảo ngược, với sự phát bỏ của độc quyền tri thức… đã đòi hỏi người giáo viên phải thay đổi cách giảng dạy, để học sinh tham gia vào việc học tập một cách tích cực và chủ động từ bên trong của cá nhân người học. Cuốn tài liệu này sẽ giúp các giáo viên tìm ra được câu trả lời cho những vấn đề đó.

Tên sách: Các kĩ thuật lôi cuốn sự tham gia của học sinh

Nội dung

Trang
Tác giả
Phần 1: Quan niệm về sự tham gia của học sinh 1
1. Sự tham gia của học sinh nghĩa là gì? 3
2. Sự tham gia và nguồn động lực 9
3. Sự tham gia và học tập tích cực 16
4. Kết nối giữa sự tham gia và học tập tích cực 24
5. Các khía cạnh khác cần cân nhắc 39
6. Từ lí thuyết đến thực tiễn: Giáo viên nói về sự tham gia của học sinh. 45
Phần 2: Các mẹo và chiến thuật 79
7 chiến thuật để tạo động lực 81
1. Kì vọng sự tham gia 81
2. Phát triển và thể hiện những phẩm chất nhiệt tình của giáo viên 82
3. Sử dụng các chiến thuật dựa trên nền tảng hành vi để trao thưởng cho việc học hơn là các hành vi đơn thuần 82
4. Sử dụng khen thưởng và phê bình một cách hiệu quả 83
5. Tập trung vào những nhu cầu cơ bản của học sinh để chúng có thể tậm trung vào các nhu cầu cao hơn cho việc học. 84
6. Thúc đẩy tính tự chủ của học sinh 85
7. Dạy những điều đáng để học 86
8. Xây dựng mục tiêu, hoạt động và đánh giá 87
9. Lôi cuốn vào các nhiệm vụ học tập 89
10. Cạnh tranh theo nhóm một cách phù hợp 89
11. Kì vọng sự thành công của học sinh 91
12. Giúp học sinh kì vọng sự thành công của bản thân 91
13. Cố gắng xây dựng sự tự tin và khuyến khích đối với những học sinh không tham gia. 92
8 Mẹo và chiến thuật chi việc thúc đẩy học tập tích cực 94
14. Rõ ràng mục đích học tập 94
15. Thể hiện rõ vai trò 95
16. Định hướng vai trò của học sinh 96
17. Giúp học sinh phát triển các chiến thuật học tập 98
18. Ưu tiên các hoạt động tích cực 98
19. Dạy học theo cách thúc đẩy việc chuyển giao hiệu quả 98
20. Dạy học cho sự lưu giữ 100
21. Giới hạn các thông tin quá khó 102
22. Cung cấp các cơ hội cho phép thực hành và đóng vai 102
23. Tổ chức bài giảng theo cách thúc đẩy học tập tích cực 103
24. Sử dụng các biện pháp điều chỉnh hoặc can thiệp vào lớp học 104
25. Sử dụng Rubrics một cách thường xuyên và phản hồi hiệu quả 104
9 Mẹo và chiến thuật để xây dựng cộng đồng lớp học 110
26. Xóa bỏ sự độc quyền 110
27. Khuyến khích sự tôn trọng 111
28. Tạo hoạt động thể chất hoặc các khóa học online để hỗ trợ cộng đồng 112
29. Giảm sự tức giận: Học tên học sinh và giúp học sinh nhớ tên của nhau. 112
30. Sử dụng các hoạt động khởi động, phá băng 115
31. Sử dụng công nghê để mở rộng các hoạt động của cộng đồng 120
32. Luôn tỉnh táo 121
33. Chia lớp học đông học sinh thành các nhóm nhỏ 122
34. Lôi cuốn tất cả học sinh vào cuộc thảo luận 122
35. Sử dụng hoạt động nhóm hiệu quả 124
36. Sử dụng lại các hoạt động phá băng sau khi kết thúc một học kì 125
37. Tổ chức buổi kỉ niệm, liên hoan 125
10 Mẹo và chiến thuật đảm bảo rằng học sinh được thử thách một cách phù hợp 127
38. Đánh giá đầu vào của học sinh 127
39. Kiểm soát khoảng cách giữa các nhóm học sinh 128
40. Giúp học sinh học cách tự đánh giá 129
41. Các khóa học với các yếu tố khác biệt dựa trên nhu cầu cá nhân học sinh 130
42. Sử dụng việc phương pháp trợ đỡ để đưa đến những hỗ trợ cho các nhiệm vụ học tập phức tạp 133
11 Mẹo và chiến thuật để thúc đẩy các yếu tố của việc học 135
43. Tập trung sự chú ý 135
44. Đưa ra các lựa chọn cho các nhiệm vụ học tập 137
45. Sử dụng các nguyên tắc của việc thiết kế 137
46. Các trò chơi hợp tác 138
47. Dạy để học sinh sử dụng đa dạng các quá trình lựa chọn 138
48. Phối hợp đa dạng dạng mức độ khi xác định mục tiêu học tập 140
49. Bao gồm các hoạt động học tập đi kèm các hoạt động thể chất 144
50. Cân nhắc việc tạo ra các biểu đồ chương trình. 145
Phần 3: Các kĩ thuật lôi cuốn sự tham gia của học sinh 149
Kiến thức, kĩ năng, nhắc lại, hiểu 155
1. Nền tảng của kiến thức 156
2. Cụ thể qua các hiện vật 161
3. Tập trung vào đọc và ghi chú 164
4. Trích dẫn 167
5. Các trạm 170
6. Nhóm nguy hiểm 174
7. Thảo luận/ Seminar 181
TƯ DUY PHÂN TÍCH VÀ PHÊ PHÁN 186
8. Phân loại 187
9. Đóng khung 191
10. Niềm tin và sự nghi ngờ 195
11. Tranh luận học thuật 199
12. Phòng tranh biện tách biệt 202
13. Các nhóm phân tích 207
14. Câu lạc bộ sách 212
15. Hướng dẫn nhóm nhỏ 215
TƯ DUY TỔNG HỢP VÀ SÁNG TẠO 218
16. Sơ đồ các nhóm khái niệm 219
17. Sự đang dạng 226
18. Viết thư 229
19. Đóng kịch 232
20. Poster 238
21. Sách giáo khoa 243
22. Bài tập tìm kiếm thông tin trên mạng 246
GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 251
23. Vấn đề là gì? 252
24. Hãy suy nghĩ lại! 256
25. Suy nghĩ – trình bày – cặp đôi – Giải quyết vấn đề (TAPPS) 259
26. Công bố 264
27. Đưa ra các vấn đề 267
28. Các nghiên cứu trường hợp 272
ÁP DỤNG VÀ THỂ HIỆN 275
29. Tạo chí các vấn đề đương đại 276
30. Lắng nghe môn học 280
31. Giải thích trực tiếp 285
32. Bên trong – các nguồn tư liệu – sự áp dụng 287
33. Lắp ghép 289
34. Các chuyên đi thực tế 296
Các kĩ thuật thay đổi thái độ, giá trị và sự tự nhận thức của người học.
THÁI ĐỘ VÀ GIÁ TRỊ 300
35. Suy ngẫm về tiểu sử 301
36. Phỏng vấn 305
37. Phản ứng xoat vòng 310
38. Thế tiến thoái lưỡng nan 313
39. Liên kết cộng đồng 317
39. Đứng ở nơi bạn đang đứng 321
TỰ NHẬN THỨC 323
41. Giải thích ý nghĩa việc học 324
42. Các câu hỏi phê phán 328
43. Đi đến mục tiêu 332
44. Phân tích sau các bài kiểm tra 336
CÁC KĨ NĂNG HỌC TẬP VÀ NGHIÊN CỨU 340
45. Hồ sơ học tập 341
46. Tìm kiếm tư liệu 345
47. Các câu hỏi tạo dựng 347
48. Lưu trữ các tấm thẻ nhỏ 351
49. Học sinh tự xây dựng rubrics 354
50. Nhóm lắng nghe 357
Phụ lục A: 363
Phụ lục B: 371
Tài liệu tham khảo 379

 

Tải tài liệu TẠI ĐÂY

 

11 COMMENTS

  1. Bạn ơi sách Các kĩ thuật lôi cuốn sự tham gia của học sinh mình nhấn tải về không đúng. Mình muốn tham khảo tài liệu này thì phải làm thế nào? Thanks!

  2. Mình là giáo viên Toán. Năm nay mình mới dạy học theo mô hình VNEN và có sử dụng một số kĩ thuật dạy học tích cực như kĩ thuật công đọan; mảnh ghép. Tuy vậy mình còn rất lúng túng trong cách sử lí kết quả cuối của các hoạt động này. Bạn có thể gợi ý giúp mình một vài cách sử lí kết quả hoạt động nhóm cho các kĩ thuật này được không?

    • Xin chào cô. Rất cảm ơn cô đã tin tưởng gửi câu hỏi của mình cho chúng tôi. Vấn đề của cô cũng là vấn đề mà nhiều giáo viên hiện nay đang gặp phải. Cô có thể tham khảo thêm các bài viết trong mục Đánh giá năng lực trong mục Giáo dục hiện đại của trang web này. Có rất nhiều ý tưởng về kiểm tra, đánh giá mà chúng tôi hy vọng sẽ giúp ích được cho cô. Nếu cô muốn tìm hiểu sâu hơn, cô có thể tham khảo tham gia khóa học Kiểm tra đánh giá năng lực học sinh online tại https://taodaotao.com/courses/gvhq/kiem-tra-danh-gia-nang-luc-hoc-sinh/ cũng như rất nhiều khóa học bổ ích khác. Xin cảm ơn và chúc cô thành công trong công tác giảng dạy.

Để lại phản hồi

Để lại bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.