Đánh giá học sinh trong dạy học phân hóa

Trong quá trình dạy học phân hóa, sự phân hóa trong hình thức và nội dung kiểm tra đánh giá là một thành tố không thể thiếu. Tuy nhiên, nhiều giáo viên cảm thấy khá hoang mang khi trong khuôn khổ một giờ học, một giờ kiểm tra giáo viên không biết làm như thế nào để phân hóa quá trình đánh giá người học. Cuốn sách là câu trả lời giúp các giáo viên hiểu rõ các bước làm cụ thể cũng như những lưu ý trong quá trình đánh giá cho điểm người học dựa trên quan điểm dạy học phân hóa.

0 1.445

Đánh giá luôn là yếu tố quan trọng trong quá trình dạy học. Trong quá trình dạy học phân hóa, sự phân hóa trong hình thức và nội dung kiểm tra đánh giá là một thành tố không thể thiếu. Tuy nhiên, nhiều giáo viên cảm thấy khá hoang mang khi trong khuôn khổ một giờ học, một giờ kiểm tra giáo viên không biết làm như thế nào để phân hóa quá trình đánh giá người học. Cuốn sách là câu trả lời giúp các giáo viên hiểu rõ các bước làm cụ thể cũng như những lưu ý trong quá trình đánh giá cho điểm người học dựa trên quan điểm dạy học phân hóa.

Một cỡ cho tất cả!
Nội dungTrang
1. Khái quát về dạy học phân hóa1
2. Đánh giá và dạy học phân hóa17
3. Trước đánh giá: Biết về xuất phát điểm của học sinh – bước khởi đầu27
4. Đánh giá quá trình: Biết được năng lực của người học – chặng hành trình dạy và học57
5. Đánh giá tổng kết: Đo lường kết quả học tập – Chìa khóa của việc dạy học phân hóa90
6. Đánh giá, cho điểm và dạy học phân hóa120
7. Cùng nhìn lại để tiến về phía trước141
8. Phụ lục: Gợi ý tài liệu tham khảo về dạy học phân hóa149
9. Tham khảo150
10. Chỉ mục153
Giới thiệu về tác giả157

 

DOWNLOAD TÀI LIỆU TẠI ĐÂY

Leave A Reply

Your email address will not be published.

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.