KHÓA HỌC: ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC HỌC SINH

Khóa học nhằm cung cấp cho học sinh các công cụ để đánh giá người học trong quá trình học tập cũng như cách để coi đánh giá như một phương tiện giúp học sinh đạt được sự tiến bộ. Khóa học cũng giúp giáo viên xây dựng các bằng chứng về hiệu quả của công việc giảng dạy.

0 333
  1. GIỚI THIỆU KHÓA HỌC:

Hiện nay, việc áp dụng các phương pháp dạy học tích cực không còn quá khó khăn đối với mỗi thầy cô giáo, đặc biệt là đối với các giáo viên đang làm việc trong các trường song ngữ và quốc tế. Tuy nhiên, làm thế nào để có thể được đánh giá được hiệu quả của công việc giảng dạy? Làm thế nào để có thể đo đạc, lượng hóa được sự tiến bộ của học sinh về phương diện kĩ năng/ năng lực? Những năng lực nào cần hình thành ở học sinh? Minh chứng cho những năng lực đó là gì?

Ở góc độ trường học, việc xây dựng và hoàn thiện khung đánh giá năng lực học sinh trong từng môn học sẽ tạo nên sự minh bạch giữa các yếu tố của quá trình giảng dạy, giữa giáo viên – học sinh – phụ huynh và nhà trường. Khung đánh giá năng lực môn học sẽ giúp nhà trường xây dựng được chuẩn năng lực đầu ra. Nó cũng là cơ sở để giáo viên có thể đặt được mục tiêu cho bài học, xây dựng các hoạt động dạy học và đánh giá và đưa phản hồi cho học sinh, giúp cho phụ huynh hiểu được sự tiến bộ của con trong quá trình học tập (về phương diện kĩ năng/ năng lực).

  1. MỤC TIÊU CỦA KHÓA HỌC:

– Hiểu bản chất khái niệm năng lực và đánh giá năng lực học sinh, phân biệt nó với các hình thức đánh giá truyền thống.

– Có thể xác định, gọi tên được các năng lực, kĩ năng chung và các năng lực đặc thù của từng bộ môn và minh chứng về các mức độ làm chủ các năng lực của học sinh.

– Thực hành các bước của việc đánh giá năng lực học sinh trên phạm vi một bài/ nhiệm vụ học tập và trên phạm vi môn học..

– Thiết kế được rubric đánh giá năng lực học sinh cho môn học của mình.

  1. NỘI DUNG KHÓA HỌC
Buổi 1: Đánh giá năng lực học sinh và các khái niệm liên quan
 Đánh giá năng lực học sinh là gì? 

– Tài liệu phát tay

– PPT bài giảng

– Giáo án (của mỗi giáo viên)

– Đồ dùng học tập (giấy A0, bút dạ)

Khung đánh giá năng lực của môn học?
Phương pháp xây dựng khung năng lực môn học
Cách sử dụng khung năng lực môn học trong quá trình đánh giá.
Khung năng lực trong chương trình giáo dục phổ thông mới

+ Khung năng lực chung

+ Năng lực của từng môn học

Buổi 2 + 3: Các bước đánh giá năng lực học sinh

 

 – Xác định các năng lực cần hình thành cho học sinh THCS 

– Tài liệu phát tay

– PPT bài giảng

– Giáo án (của mỗi giáo viên)

– Đồ dùng học tập (giấy A0, bút dạ)

 – Xây dựng mục tiêu cho từng năng lực
 – Thiết kế các hoạt động dạy học dựa trên mục tiêu về năng lực
 – Tìm minh chứng, chứng minh cho các năng lực  được hình thành
 – Thiết kế công cụ đo năng lực
 – Sử dụng kết quả đánh giá để đưa phản hồi, cải thiện quá trình học tập
Buổi 4: Rubric – công cụ đánh giá năng lực học sinh
 – Các bước của việc xây dựng Rubric– Tài liệu phát tay

– PPT bài giảng

– Đồ dùng học tập (giấy A0, bút dạ)

 – Các sử dụng Rubric trong quá trình giảng dạy
 – Thực hành xây dựng Rubric cho môn học của bạn

 

  1. GIẢNG VIÊN: Nguyễn Hữu Long

Dự án Đào tạo và hỗ trợ Giáo viên – Táo Giáo Dục

Điện thoại: 0971.067.689

Email: nguyenhuulongsph@gmail.com

Website: www.taogiaoduc.vn

Leave A Reply

Your email address will not be published.

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.