Browsing Tag

Tiết đọc sách

Bộ tài liệu: Tổ chức tiết học đọc sách hiệu quả: Phần 2 – 10 bộ hợp đồng đọc độc lập

Tài liệu Tổ chức tiết học đọc sách hiệu quả (phần 2) – 10 bộ hợp đồng đọc độc lập ra đời tiếp nối tài liệu “Tổ chức giờ đọc sách hiệu quả (phần 1) – 30 bài học nhỏ cần hướng dẫn học sinh“, để hỗ trợ giáo viên trong việc tổ chức cho học sinh…