Complete Chemistry for Cambridge IGCSE

Cuốn sách này là một phần trong bộ giáo trình bao gồm các môn học dùng cho học sinh và giáo viên trong quá trình giảng dạy chương trình IGCSE (chương trình phổ thông quốc gia) của Cambridge.

0
104
Tên tài liệu Complete Chemistry for Cambridge IGCSE
Nhà xuất bản Oxford
Độ dày 322 trang
Tác giả RoseMarie Gallagher, Paul Ingram
Nội dung Cuốn sách này là một phần trong bộ giáo trình bao gồm các môn học dùng cho học sinh và giáo viên trong quá trình giảng dạy chương trình IGCSE (chương trình phổ thông quốc gia) của Cambridge.
Linkdownload

“DOWNLOAD”

Để lại phản hồi

Để lại bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên