Browsing Tag

Toán

Statistics 2

Tên tài liệu Statistics 2 Nhà xuất bản Cambridge Độ dày 178 trang Tác giả Steve Dobbs và Jane Miller Nội dung Cuốn sách này là một phần trong bộ giáo trình bao gồm các môn học dùng cho học sinh và giáo viên…

Pure Further Mathematics

Tên tài liệu Pure Further Mathematics Nhà xuất bản Oxford Độ dày 347 trang Tác giả Brian and Mark Gaulter Nội dung Cuốn sách này là một phần trong bộ giáo trình bao gồm các môn học dùng cho học sinh và giáo…

Core Mathematics for A Level

Tên tài liệu Core Mathematics for A Level Nhà xuất bản Stanley Thornes Độ dày 435 trang Tác giả L.Bostock and S.Chandler Nội dung Cuốn sách này là một phần trong bộ giáo trình bao gồm các môn học dùng cho học…