Browsing Tag

Máy tính

Conputing

Tên tài liệu ComputingNhà xuất bản CambridgeĐộ dày 446 trangTác giả Chris Leadbetter, Roger Blackford and Tony PiperNội dung Cuốn sách này là một phần trong bộ giáo trình bao gồm các môn học dùng cho học…