Browsing Tag

Lắng nghe học sinh

Khi chúng ta lắng nghe học sinh

Trong công việc giảng dạy, chúng ta luôn mong muốn tạo nên được những ảnh hưởng đối với người học theo những cách khác nhau. Hãy chuẩn bị những câu hỏi để hỏi học sinh của mình.Chúng ta muốn thu được những thông tin từ học sinh và muốn…