Home Sách giáo trình Giáo trình IGCSE

Giáo trình IGCSE

Các cuốn sách giáo khoa, giáo trình của các bộ môn phục vụ cho kì thi IGCSE của Cambridge

IGCSE O Level Frankwoods Business Accounting 1

Tên tài liệu IGCSE O Level Frankwoods Business Accounting 1 Nhà xuất bản Prentice Hall Độ dày 793 trang Tác giả Frank Wood Alan Sangster Nội dung Cuốn sách này là một phần trong bộ giáo trình bao gồm...

IGCSE Math extended

Tên tài liệu IGCSE Math extended Nhà xuất bản Haese and Harris Độ dày 820 trang Tác giả Keith Black Alison Ryan Michael Haese Robert Haese Sandra Haese Mark Humphries Nội dung Cuốn sách này là một phần trong bộ giáo trình bao gồm các...

IGCSE English as a Second Language – Second edition

Tên tài liệu IGCSE English as a Second Language - Second edition Nhà xuất bản Hodder Murray Độ dày 262 trang Tác giả Alison Digger Nội dung Cuốn sách này là một phần trong bộ giáo trình bao gồm các...

IGCSE Chemistry Work Book

Tên tài liệu IGCSE Chemistry Work Book Nhà xuất bản Cambridge Độ dày 97 trang Tác giả Richard Harwood Nội dung Cuốn sách này là một phần trong bộ giáo trình bao gồm các môn học dùng cho học...

IGCSE chemistry study guide

Tên tài liệu IGCSE chemistry study guide Nhà xuất bản Hodder education Độ dày 138 trang Tác giả Bob Berry Nội dung Cuốn sách này là một phần trong bộ giáo trình bao gồm các môn học dùng cho học...

GCE O Level Chemistry Matters

Tên tài liệu GCE O Level Chemistry Matters Nhà xuất bản Mashall Cavendish Độ dày 459 trang Tác giả Tan Yin Toon Nội dung Cuốn sách này là một phần trong bộ giáo trình bao gồm các môn học...

Extended for Mathematics IGCSE

Tên tài liệu Extended for Mathematics IGCSE Nhà xuất bản Oxford Độ dày 340 trang Tác giả David  Rayner Nội dung Cuốn sách này là một phần trong bộ giáo trình bao gồm các môn học dùng cho học sinh...

Complete Chemistry for Cambridge IGCSE

Tên tài liệu Complete Chemistry for Cambridge IGCSE Nhà xuất bản Oxford Độ dày 322 trang Tác giả RoseMarie Gallagher, Paul Ingram Nội dung Cuốn sách này là một phần trong bộ giáo trình bao gồm các môn học dùng...

Cambridge IGCSE Biology

Tên tài liệu Cambridge IGCSE Biology - Third edition Nhà xuất bản Hodder education Độ dày 401 trang Tác giả D G Mackean, Dave Hayward Nội dung Cuốn sách này là một phần trong bộ giáo trình bao gồm các...

Cambridge IGCSE Physics (3rd edition)

Tên tài liệu Cambridge IGCSE Physics (3rd edition) Nhà xuất bản Hodder education Độ dày 328 trang Tác giả Tom Duncan and Heather Kennett Nội dung Cuốn sách này là một phần trong bộ giáo trình bao gồm các...

Bài viết liên quan

LỊCH ĐỂ BÀN GIÁO VIÊN HIỆU QUẢ – 2019

Năm 2019 là một năm đặc biệt đối với Táo Giáo Dục và các thầy cô giáo trên cả nước. Chúng ta đang bước...

Tin mới