Home Tài liệu Lịch sử

Lịch sử

Cung cấp các bài giảng, giáo án, tài liệu phát tay, phiếu bài tập cho giáo viên và học sinh.

Lịch sử: Xác ướp Ai Cập

Tên tài liệu: Xác ướp Ai Cập Mô tả Việc ướp xác của người Ai Cập không chỉ dựa trên sự hiểu biết của họ về giải phẫu người, mà còn phải thực hiện...

Bức tường Berlin

Tên tài liệu: Bức tường Berlin Mô tả Bức tường Berlin là một phần của biên giới nội địa nước Đức và đã chia cắt phần Tây Berlin với phần phía đông của thành...

Nước Đức từ dân chủ đến độc tài

Tên tài liệu: Nước Đức từ dân chủ đến độc tài Mô tả Bài giảng nói về quá trình Adolf Hitler lên nắm quyền Thủ tướng Đức từ năm 1933, là "Lãnh tụ và...

Chiến tranh Giành độc lập 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ

Cuộc cách mạng Mỹ là cuộc chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa ở Bắc Mỹ chống lại đế quốc Anh. Cuộc chiến diễn ra từ 1775 đến năm...

Nelson Mandela (1918 – 2013)

Nelson Rolihlahla Mandela sinh ngày 18 tháng 7 năm 1918 - 5 tháng 12 năm 2013, là Tổng thống Nam Phi từ năm 1994 đến 1999, và là tổng thống Nam...

Bài viết liên quan

Nội san: Giáo viên hiệu quả tháng 4

GIÁO VIÊN HIỆU QUẢ - SỐ THÁNG 4/2018: “BÂY GIỜ VÀ Ở ĐÂY” Trong một buổi hội thảo, một chuyên gia đã đặt ra một...

Tin mới