Home Khoá Học Thông tin khóa học

Thông tin khóa học

Thông tin các khóa học, các khóa đào tạo dành cho giáo viên và các trường học, cơ sở giáo dục.

KHÓA HỌC: ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC HỌC SINH

THÔNG TIN KHÓA HỌC: Đánh giá được coi là một trong những yêu cầu quan trọng nhất của việc dạy học. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng  một trong những cách...

KHÓA HỌC: TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NHÓM

THÔNG TIN KHÓA HỌC: Hoạt động nhóm hiệu quả là nền tảng tạo nên một tiết học thành công. Nó giúp học sinh đạt được kết quả đầu ra nhưng mong muốn và...

KHÓA HỌC: DẠY HỌC PHÂN HÓA

Dạy học phân hóa: cải thiện kết quả học tập cho tất cả học sinh Thông tin khóa học: Dạy học phân hóa là một trong những yêu cầu cần thiết để trở...

KHÓA HỌC: DẠY HỌC TRÊN NỀN TẢNG PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

THÔNG TIN KHÓA HỌC: Sự thành thạo về ngôn ngữ là chìa khóa của mọi thành công về mặt học tập. Tất cả học sinh có thể đọc, viết, nghe một cách...

Bài viết liên quan

10 phương thức để cải cách hệ thống trường học

Điều gì cho phép một số hệ thống giáo dục của các quốc gia thành công trong nền kinh tế tri thức toàn cầu?...

Tin mới