Home Tài liệu chung Giấy khen, giấy chứng nhận

Giấy khen, giấy chứng nhận

Giáo viên có thể download các mẫu giấy khen và giấy chứng nhận để trao thưởng cho người học.

APLICATIONS

7 Lời khuyên cho việc đánh giá, trao quyền và tự...

Có nhiều hình thức suy ngẫm và phản hồi  trong lớp học, đó là một phần không thể tách rời trong công việc giảng...

HOT NEWS