Home Sách giáo trình Giáo trình IGCSE

Giáo trình IGCSE

Các cuốn sách giáo khoa, giáo trình của các bộ môn phục vụ cho kì thi IGCSE của Cambridge

Cambridge IGCSE Mathematics Core and Extended

Tên tài liệu Cambridge IGCSE Mathematics Core and Extended Nhà xuất bản Hodder education Độ dày 511 trang Tác giả Ric Pimentel, Terry wall Nội dung Cuốn sách này là một phần trong bộ giáo trình bao gồm các...

Cambridge IGCSE English Second Language

Tên tài liệu Cambridge IGCSE English Second Language Nhà xuất bản Hodder education Độ dày 153 trang Tác giả John Reynolds Nội dung Cuốn sách này là một phần trong bộ giáo trình bao gồm các môn học dùng cho...

Cambridge IGCSE Geography

Tên tài liệu Cambridge IGCSE Geography - 2nd Edition Nhà xuất bản Hodder education Độ dày 305 trang Tác giả Paul Guinness, Garrett Nagle Nội dung Cuốn sách này là một phần trong bộ giáo trình bao gồm các môn...

Cambridge IGCSE English First Language

Tên tài liệu Cambridge IGCSE English First Language - third edition Nhà xuất bản Hodder education Độ dày 176 trang Tác giả John Reynods Nội dung Cuốn sách này là một phần trong bộ giáo trình bao gồm các môn...

Cambridge IGCSE Chemistry

Tên tài liệu Cambridge IGCSE Chemistry Nhà xuất bản Hodder education Độ dày 312 trang Tác giả Bryan Earl and Doug Wilford Nội dung Cuốn sách này là một phần trong bộ giáo trình bao gồm các môn học dùng...

Cambridge IGCSE Business Studies

Tên tài liệu Cambridge IGCSE Business Studies - 4th edition Nhà xuất bản Hodder education Độ dày 366 Tác giả Karen Borrington, Peter Stimpson Nội dung Cuốn sách này là một phần trong bộ giáo trình bao gồm các môn...

Cambridge IGCSE and O Level Economics

Tên tài liệu Cambridge IGCSE and O Level Economics Nhà xuất bản Hodder education Độ dày 305 trang Tác giả Paul Hoang, Margaret Ducie Nội dung Cuốn sách này là một phần trong bộ giáo trình bao gồm các môn...

IGCSE French foreign language

Tên tài liệu IGCSE French foreign language Nhà xuất bản Hodder education Độ dày 259 trang Tác giả Yvette Grime, Jayn Witt Nội dung Cuốn sách này là một phần trong bộ giáo trình bao gồm các môn học dùng...

Biology Matters (Theory Workbook)

Tên tài liệu Biology Matters (Theory Workbook) Nhà xuất bản Marsall Cavendish education Độ dày 196 trang Tác giả Lam Peng Kwan, Eric Y K lam, Christine Y P Lee Nội dung Cuốn sách này là một phần trong bộ...

Cambridge IGCSE Computer Science

Tên tài liệu Cambridge IGCSE Computer Science Nhà xuất bản Cambridge Tác giả David Watson,  Helen Wiliams Độ dày 192 trang Tóm tắt nội dung Định dạng file PDF Link download https://drive.google.com/file/d/0B-P1nxEtoDy3dU5SUDE1cEJtNjQ/view?usp=sharing

Bài viết liên quan

Làm thế nào để vận dụng phương pháp học tập xã...

Mọi trường học ở Hoa Kỳ, thậm chí, mọi trường học trên thế giới đều quan tâm đến sự phát triển xã hội –...

Tin mới