Home Sách giáo trình Giáo trình IGCSE

Giáo trình IGCSE

Các cuốn sách giáo khoa, giáo trình của các bộ môn phục vụ cho kì thi IGCSE của Cambridge

Extended for Mathematics IGCSE

Tên tài liệu Extended for Mathematics IGCSE Nhà xuất bản Oxford Độ dày 340 trang Tác giả David  Rayner Nội dung Cuốn sách này là một phần trong bộ giáo trình bao gồm các môn học dùng cho học sinh...

Cambridge IGCSE Biology

Tên tài liệu Cambridge IGCSE Biology - Third edition Nhà xuất bản Hodder education Độ dày 401 trang Tác giả D G Mackean, Dave Hayward Nội dung Cuốn sách này là một phần trong bộ giáo trình bao gồm các...

Cambridge IGCSE Physics (3rd edition)

Tên tài liệu Cambridge IGCSE Physics (3rd edition) Nhà xuất bản Hodder education Độ dày 328 trang Tác giả Tom Duncan and Heather Kennett Nội dung Cuốn sách này là một phần trong bộ giáo trình bao gồm các...

Complete Chemistry for Cambridge IGCSE

Tên tài liệu Complete Chemistry for Cambridge IGCSE Nhà xuất bản Oxford Độ dày 322 trang Tác giả RoseMarie Gallagher, Paul Ingram Nội dung Cuốn sách này là một phần trong bộ giáo trình bao gồm các môn học dùng...

Cambridge IGCSE Business Studies

Tên tài liệu Cambridge IGCSE Business Studies - 4th edition Nhà xuất bản Hodder education Độ dày 366 Tác giả Karen Borrington, Peter Stimpson Nội dung Cuốn sách này là một phần trong bộ giáo trình bao gồm các môn...

Cambridge IGCSE English Second Language

Tên tài liệu Cambridge IGCSE English Second Language Nhà xuất bản Hodder education Độ dày 153 trang Tác giả John Reynolds Nội dung Cuốn sách này là một phần trong bộ giáo trình bao gồm các môn học dùng cho...

Cambridge IGCSE Computer Science

Tên tài liệu Cambridge IGCSE Computer Science Nhà xuất bản Cambridge Tác giả David Watson,  Helen Wiliams Độ dày 192 trang Tóm tắt nội dung Định dạng file PDF Link download https://drive.google.com/file/d/0B-P1nxEtoDy3dU5SUDE1cEJtNjQ/view?usp=sharing

IGCSE Chemistry Work Book

Tên tài liệu IGCSE Chemistry Work Book Nhà xuất bản Cambridge Độ dày 97 trang Tác giả Richard Harwood Nội dung Cuốn sách này là một phần trong bộ giáo trình bao gồm các môn học dùng cho học...

Cambridge IGCSE Morden World History

Tên tài liệu Cambridge IGCSE Morden World History Nhà xuất bản Hodder education Độ dày 337 trang Tác giả Nội dung Cuốn sách này là một phần trong bộ giáo trình bao gồm các môn học dùng cho học...

IGCSE O Level Frankwoods Business Accounting 1

Tên tài liệu IGCSE O Level Frankwoods Business Accounting 1 Nhà xuất bản Prentice Hall Độ dày 793 trang Tác giả Frank Wood Alan Sangster Nội dung Cuốn sách này là một phần trong bộ giáo trình bao gồm...

Bài viết liên quan

Tin mới