AS/ALevel

Cung cấp các cuốn sách giáo khoa, sách giáo trình và tài liệu tham khảo cho kì thi AS/Alevel theo chương trình của Cambridge.

Mechanics 1

Tên tài liệu Mechanics 1 Nhà xuất bản Cambridge Độ dày 205 trang Tác giả Douglas Quadling Nội dung Cuốn sách này là một phần trong bộ giáo trình bao gồm các môn học dùng cho học sinh và giáo...

Mathematics Mechanics and Probability

Tên tài liệu Mathematics Mechanics and Probability Nhà xuất bản Stanley Thornes Độ dày 541 trang Tác giả L.Bostock and S.Chandler Nội dung Cuốn sách này là một phần trong bộ giáo trình bao gồm các môn học dùng...

Core Mathematics for A Level

Tên tài liệu Core Mathematics for A Level Nhà xuất bản Stanley Thornes Độ dày 435 trang Tác giả L.Bostock and S.Chandler Nội dung Cuốn sách này là một phần trong bộ giáo trình bao gồm các môn học...

Conputing

Tên tài liệu Computing Nhà xuất bản Cambridge Độ dày 446 trang Tác giả Chris Leadbetter, Roger Blackford and Tony Piper Nội dung Cuốn sách này là một phần trong bộ giáo trình bao gồm các môn học dùng cho...

Cambridge Thinking Skills Critical Thinking and Problem Solving – Second edition

Tên tài liệu Cambridge Thinking Skills Critical Thinking and Problem Solving - Second edition Nhà xuất bản Cambridge Độ dày 354 trang Tác giả John Butterworth and Geoff Thwaites Nội dung Cuốn sách này là một phần trong bộ giáo...

Cambridge International Biology

Tên tài liệu Cambridge International Biology Nhà xuất bản Hodder education Độ dày 258 trang Tác giả Mary Jones Nội dung Cuốn sách này là một phần trong bộ giáo trình bao gồm các môn học dùng cho học sinh...

Cambridge International AS and A-Level Mathematics Mechanics

Tên tài liệu Cambridge International AS and A-Level Mathematics Mechanics Nhà xuất bản Hodder education Độ dày 370 trang Tác giả Sophie Goldie Nội dung Cuốn sách này là một phần trong bộ giáo trình bao gồm các môn học...

Cambridge International AS and A Level Physics – 2nd edition

Tên tài liệu Cambridge International AS and A Level Physics - 2nd edition Nhà xuất bản Hodder education Độ dày 416 trang Tác giả Mike Crundell, Geof Goodwin and Chris Mee Nội dung Cuốn sách này là một phần trong...

Cambridge International AS and A Level Mathematics Statistics

Tên tài liệu Cambridge International AS and A Level Mathematics Statistics Nhà xuất bản Hodder education Độ dày 353 trang Tác giả Sophie Goldie Nội dung Cuốn sách này là một phần trong bộ giáo trình bao gồm các môn...

Cambridge International AS and A Level Mathematics Pure Mathematics 2 and 3

Tên tài liệu Cambridge International AS and A Level Mathematics Pure Mathematics 2 and 3 Nhà xuất bản Hodder education Độ dày 353 trang Tác giả Sophie Goldie Nội dung Cuốn sách này là một phần trong bộ giáo trình...

Bài viết liên quan

5 Điều Nên Biết Về Các Trường Montessori

Montessori, trường học lấy cảm hứng từ ba phương pháp giáo dục sớm được đánh giá cao. Dưới đây là 05 sự thật về...

Tin mới