Lịch sử

Cung cấp các bài giảng, giáo án, tài liệu phát tay, phiếu bài tập cho giáo viên và học sinh.

Bức tường Berlin

Tên tài liệu: Bức tường Berlin Mô tả Bức tường Berlin là một phần của biên giới nội địa nước Đức và đã chia cắt phần Tây Berlin với phần phía đông của thành...

Nước Đức từ dân chủ đến độc tài

Tên tài liệu: Nước Đức từ dân chủ đến độc tài Mô tả Bài giảng nói về quá trình Adolf Hitler lên nắm quyền Thủ tướng Đức từ năm 1933, là "Lãnh tụ và...

Chiến tranh Giành độc lập 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ

Cuộc cách mạng Mỹ là cuộc chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa ở Bắc Mỹ chống lại đế quốc Anh. Cuộc chiến diễn ra từ 1775 đến năm...

Nelson Mandela (1918 – 2013)

Nelson Rolihlahla Mandela sinh ngày 18 tháng 7 năm 1918 - 5 tháng 12 năm 2013, là Tổng thống Nam Phi từ năm 1994 đến 1999, và là tổng thống Nam...

APLICATIONS

Cambridge International AS and A Level Economics

Tên tài liệu Cambridge International AS and A Level Economics Nhà xuất bản Cambridge Độ dày 296 trang Tác giả Colin Bamford and Susan Grant Nội dung Cuốn sách này là một phần...

HOT NEWS