Học sinh nói gì?

Quan điểm của học sinh về giáo dục, giáo viên và các vấn đề trong đời sống học đường. Bài viết là tiếng nói của học sinh về những điều các con nghĩ, các con muốn làm hoặc muốn được lắng nghe, chia sẻ.

4 mẹo để thu hút sự tham gia của học sinh (lời khuyên từ...

Trong suốt 4 năm học ở trường phổ thông, tôi cảm thấy mình có giá trị và tiếng nói của tôi được tôn trọng. Từ những kinh nghiệm của cá nhân...

Thư gửi ngài Bộ trưởng Bộ Giáo dục Việt Nam!

       Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2014 Kính gửi ngài Bộ trưởng Bộ Giáo dục Việt Nam, Cháu tên là Nguyễn Linh Chi. Học sinh trường BVIS. Hôm nay cháu muốn...