Home Cộng Đồng Giáo viên Đổi mới giáo dục

Đổi mới giáo dục

Nơi chia sẻ các thông tin về chính sách giáo dục, đội ngũ giáo viên, hoạt động trong các trường học Việt Nam.

Cải cách giáo dục cần lắng nghe tiếng nói của học sinh

Tôi có cảm giác hơi “giật mình” mỗi khi tôi nghe một nhà hoạch định chính sách giáo dục nói rằng những cải cách giáo dục đang được thực hiện “là...

Thư gửi các thầy cô của con…!

Kính gửi thầy, cô! Con đã khôn lớn và trưởng thành cùng với sự hiện diện và chứng kiến của cô thầy, thầy cô là người đầu tiên con nhìn thấy vào...

Là giáo viên, triết lí giáo dục của bạn là gì?

Mỗi khi bắt đầu một khóa học, hay một buổi tập huấn giáo viên, tôi luôn có một hoạt động nho nhỏ để chia sẻ cùng các thầy cô giáo: Rằng...

Các thầy cô hãy đứng lên và nói lên tiếng nói cho nghề nghiệp...

Chúng ta hãy dừng lại trò chơi đuổi bắt vòng tròn. Các thấy cô không phải là những nạn nhân hay những tội đồ! Hãy đứng lên và nói lên tiếng...

Thư gửi ngài Bộ trưởng Bộ Giáo dục Việt Nam!

       Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2014 Kính gửi ngài Bộ trưởng Bộ Giáo dục Việt Nam, Cháu tên là Nguyễn Linh Chi. Học sinh trường BVIS. Hôm nay cháu muốn...

Gửi những đồng nghiệp đang chuẩn bị từ bỏ công việc giảng dạy

Gửi những đồng nghiệp đang chuẩn bị từ bỏ công việc giảng dạy, Cũng như những ngôi trường khác mỗi năm học lại trôi qua, tôi lại một lần nữa chứng kiến...

Cách đơn giản nhất để thay đổi một nền giáo dục

Buộc các nhà trường (chứ không phải Bộ giáo dục) phải giải thích về trách nhiệm của họ trước xã hội mà không phải chính sách giáo dục của nhà nước. Điều...

Trường học “Truyền thống” và “Hiện đại”

Chúng ta đang sống ở những thập niên đầu của thế kỉ XXI, trong những thế kỉ qua, nền giáo dục của thế giới đã có những bước chuyển biến mạnh...

Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể

LỜI NÓI ĐẦU Sau 30 năm đổi mới, đất nước ta đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Nước...

Chương trình giáo dục phổ thông mới: giảm các môn học, thay cách tích...

Tại hội thảo kinh nghiệm quốc tế về xây dựng chương trình giáo dục phổ thông tổng thể và vận dụng vào điều kiện Việt Nam do Bộ GD-ĐT và Ngân...