TÁO GIÁO DỤC - DỰ ÁN ĐÀO TẠO VÀ HỖ TRỢ GIÁO VIÊN

Chương trình giáo dục quốc gia của Úc

Cấu trúc của Chương trình Chương trình giáo dục quốc gia Úc được thiết kế để hướng tới sự thành công của người học, giúp hình thành những cá nhân tự tin...

Chương trình giáo dục quốc gia của Anh

Mục tiêu của chương trình Chương trình giáo dục quốc gia cung cấp cho học sinh những kiến thức cần thiết để trở thành những công dân tốt trong tương lai....

Môi trường giáo dục không áp lực ở Phần Lan

Theo lời khuyên của Gardner, William Doyle, người giành được học bổng Fulbright khóa 2015-2016 và là giảng viên về truyền thông giáo dục tại Đại học Đông Phần Lan, đã...