TÁO GIÁO DỤC - DỰ ÁN ĐÀO TẠO VÀ HỖ TRỢ GIÁO VIÊN
Home Cộng Đồng Chia Sẻ Giáo dục Việt Nam

Giáo dục Việt Nam

Nơi chia sẻ các thông tin về chính sách giáo dục, đội ngũ giáo viên, hoạt động trong các trường học Việt Nam.

Trường học “Truyền thống” và “Hiện đại”

Chúng ta đang sống ở những thập niên đầu của thế kỉ XXI, trong những thế kỉ qua, nền giáo dục của thế giới đã có những bước chuyển biến mạnh...

Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể

LỜI NÓI ĐẦU Sau 30 năm đổi mới, đất nước ta đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Nước...

Chương trình giáo dục phổ thông mới: giảm các môn học, thay cách tích...

Tại hội thảo kinh nghiệm quốc tế về xây dựng chương trình giáo dục phổ thông tổng thể và vận dụng vào điều kiện Việt Nam do Bộ GD-ĐT và Ngân...

APLICATIONS

GCE O Level Chemistry Matters

Tên tài liệu GCE O Level Chemistry Matters Nhà xuất bản Mashall Cavendish Độ dày 459 trang Tác giả Tan Yin Toon Nội dung Cuốn sách này là một phần trong bộ...

HOT NEWS